Hoppa till huvudinnehåll

Värsta bygget eller normalt - åsikterna går isär

Energilaboratoriet på Brändö ska vara inflyttningsklart till sommaren.
Energilaboratoriet på Brändö ska vara inflyttningsklart till sommaren. Bild: Yle/Joni Kyheröinen energilaboratorium

Bygget av energilaboratoriet i Vasa har pågått sedan maj 2015 och i höst ska det vara inflyttningsklart. Frågan är hur säkerheten på själva bygget sköts. Illa, om vi får tro en byggare som varit i kontakt med Svenska Yle. Normalt, men inte optimalt om vi frågar arbetarskyddsinspektören.

- Jag har aldrig sett eller upplevt något liknande, säger byggaren som kontaktat Svenska Yle och som vi kallar Mats.

Han har jobbat på större och mindre byggen i Vasaregionen i mer än 10 år och är upprörd över att säkerhetsfrågorna sköts så undermåligt på bygget. Läs hela artikeln här.

Byggentreprenören svarar

Vaasa Parks är byggherre, men det är Rakennuskultti som är huvudentreprenör för energilaboratoriebygget. VD Heikki Kultti konstaterar att det alltid finns saker som borde åtgärdas på ett bygge, men att säkerheten inte är något man tar lättvindigt på.

- Vi har alltid försökt se till att våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra, säger Kultti.

Han påpekar att ett bygge lever och förändras från dag till dag.

- Vi utför egna granskningar varje vecka, där eventuella brister påpekas och sedan åtgärdas. Det är så det ska fungera på ett bygge och så gör det också på energilaboratoriet, säger Kultti.

Heikki Kultti vill inte desto mera kommentera de fotografier som tagits på bygget.

- Vill man hitta fel och brister på ett bygge så visst kan man hitta det. Men fotografierna är tagna i ett visst ögonblick, hur det har sett ut några timmar senare kan vara en helt annan sak, säger Kultti.

Han betonar också att myndigheter har granskat bygget och inte kommit med några större klagomål.

- Om vi skött säkerheten dåligt hade nog myndigheterna reagerat. I säkerhetsmätningar som gjorts har resultatet varit över 90 procent och det visar att säkerheten nog är ganska bra på bygget av energilaboratoriet, säger Heikki Kultti.

Säkerheten har varit god

Ulla Mäki-Lohiluoma är VD på Vaasa Parks. Hon är förvånad att höra om kritiken när det gäller säkerheten på bygget av energilaboratoriet. Enligt Ulla har arbetssäkerheten varit en väsentlig del av Vaasa Parks alla byggprojekt, ända sedan starten 2001.

- Byggandet av energilaboratoriet är inget undantag. Byggplatsen övervakas kontinuerligt och brister rapporteras omgående. Vid de fyra granskningar som Regionförvaltningsverket gjort på byggplatsen har säkerheten varit god, säger Ulla Mäki-Lohiluoma.

Ulla Mäki-Lohiluoma, vd på Vaasa Parks.
Ulla Mäki-Lohiluoma, vd på Vaasa Parks. Bild: Yle/Joni Kyheröinen vasa energilaboratorium

Mäki-Lohiluoma berättar att man gjort upp ett avtal med huvudentreprenören Rakennuskultti, där man definierat målsättningar för säkerheten på bygget. Det handlar bland annat om att i säkerhetsmätningar (TR-mätningar) få ett resultat på minst 90 procent och vad gäller fallskydd ett resultat på 100 procent.

- Det är entreprenörens ansvar att alla som jobbar på bygget känner till de säkerhetsföreskrifter som finns. Och på bygget har det inte inträffat några olyckor eller nära-ögat incidenter. Med tanke på hur komplext och hur stort det här bygget är, är det utmärkt, säger Mäki-Lohiluoma.

Allas säkerhet ska garanteras

Ulla Mäki-Lohiluoma får titta på en del av de fotografier vi har fått från personer som jobbar på energilabbygget. Hon konstaterar att de visar att det trots allt funnits enskilda säkerhetsbrister på bygget. Hur allvarliga och hur omfattande är svårt att uppskatta på basen av fotografier tagna vid ett specifikt ögonblick.

- Det är svårt att få en helhetsbild bara av att se några bilder. Men det är helt klart att vi kommer att diskutera de här sakerna med byggentreprenören och göra fler granskningar på plats. Vi måste givetvis säkerställa att alla arbetstagares säkerhet i fortsättningen kan garanteras, säger Mäki-Lohiluoma.

Många inspektioner på bygget

Ett stenkast från energilaboratoriets bygge finns Regionförvaltningsverket där Olav Norrback jobbar som arbetarskyddsinspektör. Fram till slutet av februari har RFV gjort sju inspektioner på bygget.

Det har inte enbart handlat om byggsäkerhetsfrågor, utan det har också handlat om beställningsansvar och utlänningsinspektioner. Fyra inspektioner har handlat specifikt om säkerheten på byggplatsen.

- Visst har vi upptäckt saker i våra inspektioner som inte varit okej. Bland annat i augusti och i februari påpekade vi till exempel att fallskydden saknades och uppmanade företaget att åtgärda det, säger Norrback.

Olav Norrback, inspektör vid Regionförvaltningsverket
Olav Norrback Olav Norrback, inspektör vid Regionförvaltningsverket Bild: Regionförvaltningsverket avi

Rent generellt är det inte sämre ställt med säkerheten på bygget av energilaboratoriet än på andra byggen. Det ligger på medelnivå.

- I mätningar av säkerheten (en så kallad TR-mätning) som vi gjorde i augusti var resultatet 92,59 procent. Allt över 90 procent är ganska bra. Visserligen hade de stora skedena i byggprojektet inte kommit i gång på allvar då, så mätningen säger inte allt. Men den ger en fingervisning om säkerheten på bygget, säger Norrback.

Brister har åtgärdats

Enligt Norrback är ett bygge som en levande organism, det förändras hela tiden. När en sak åtgärdats har det kanske uppstått något på ett annat ställe, som borde åtgärdas.

Jag visar de fotografier vi fått från bygget. Olav Norrback konstaterar att det finns en del saker som sticker ut, samtidigt som de beskriver ganska väl hur det kan se ut på en normal byggplats.

- På ett allmänt plan kan jag säga att det är vissa saker som jag känner igen från våra inspektioner. Och det finns helt klart saker att jobba med, men det är inget uppseendeväckande i jämförelse med andra byggplatser, säger Norrback.

Hål i cementgolv på bygge
Hål i cementgolv på bygge Bild: Privat byggplats

- Det här är inte ordentligt gjort. Ett hål eller en öppning som är 25 gånger 25 cm ska täckas med något som håller att stå på. Det ska vara gjort så att man måste ha verktyg att få bort skyddet. Och det ska vara märkt med till exempel ett rött eller gult kors. Icke-täckta och icke-märkta hål i golv är något vi ser väldigt ofta på byggen.

Suddig bild på murare som står på byggställning
Suddig bild på murare som står på byggställning Bild: Privat byggplats

- Det här fotot är det värsta av de drygt 20 jag tittat på. Det finns ingenting som är rätt på fotot och arbetet borde ha avbrutits omedelbart. Skivan som arbetstagaren står på ser väldigt ostabil ut och får inte på något sätt användas med ställningen. Eftersom personen murar borde man stå på en ställning med räcken, mellanledare och fotlist. Så som omständigheterna kring den här arbetspunkten ser ut borde ställningen stöttas från bjälklaget under eller på något annat sätt förankras på ett säkert sätt.

Byggställning med en spricka
Byggställning med en spricka Bild: Privat byggställning

- Den här ställningen ska tas ur bruk omedelbart tills bristen är åtgärdad. Den borde aldrig ha tagits i bruk med en sån här spricka. Genast när sprickan upptäcktes borde ställningsdelen ha kasserats.

Taket på bygge utan ställningar
Taket på bygge utan ställningar Bild: Privat byggplats

- Om man arbetar där uppe borde det i första hand finnas räcken. Om man inte arbetar där skall området var tydligt avstängt med till exempel bommar, bockar eller flagglina och gärna också en skylt. Det enklaste och mest seriösa är att alltid ha räcken på såna här ställen oberoende om man arbetar eller inte. Det är alltid någon som har ärende dit i alla fall.

Cirkelsåg
Cirkelsåg Bild: Privat Cirkelsåg

- Det här är ett riktigt typiskt problem på byggen. Cirkeln saknar skydd och det borde åtgärdas.

Säkerheten ska skötas bättre

Även om det inte handlar om allvarliga brister som syns på fotografierna, poängterar Norrback att det ändå inte är något han godkänner.

- De här säkerhetsbristerna borde åtgärdas och jag anser att att Rakennuskultti nog är en så pass stor och erfaren entreprenör att det ska skötas, säger Norrback.

Vem är ansvarig om någon faller ner genom ett hål i golvet?

- Huvudentrepenören Rakennuskultti och deras ansvariga arbetsledare. I arbetarskyddslagen finns det också skrivet om arbetstagarens ansvar, men jag har aldrig varit med om att det tillämpats rent rättsligt. Det är nog personerna som är i arbetsledarposition och personer i linjeorganisationen som är ansvariga, säger Norrback

Nollvision vad gäller olyckor

Norrback säger att säkerheten har förbättrats avsevärt på byggplatserna de senaste tio åren. Byggindustrin, byggförbundet och andra intresseorganisationer driver på utvecklingen. Målet är att det inte ska ske olyckor överhuvudtaget på byggplatser. Det finns mycket att jobba på.

- Byggbranschen ska inte behöva vara en farlig bransch och det är ju också därför vi på Regionförvaltningsverket gör våra inspektioner. Vår uppgift är att motivera byggentreprenörena att följa de säkerhetsföreskrifter som finns. Men hur det förverkligas handlar mycket om resurser och attityder, säger Norrback.

Enligt Norrback har man på RFV inte haft några problem i kontakten med byggföretaget Rakennnuskultti. De brister som påpekats har åtgärdats. Och från arbetsledningen har man visat intresse för byggsäkerheten.

- Men hur det funkar på bygget i övrigt vet jag ju inte. Och om en arbetstagare säger till om brister i säkerheten till sin förman eller till arbetsledningen, så ska de åtgärdas. Om arbetstagare upplever att man inte lyssnar och ingenting händer är det illa, säger Norrback.

Den vanligaste typen av olyckor på byggplatser är fallolyckor eller att man skadar eller till och med förlorar ett finger då man använder en oskyddad cirkelsåg.

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Känner du till något som vi borde granska? Skicka i så fall in ett tips!

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes