Hoppa till huvudinnehåll

Åbo vill bekämpa myter om mångkultur

Prideparaden i Åbo.
Prideparaden i Åbo. Bild: Yle / Maria Nylund åbo pride

-Det har aldrig funnits en ren eller genuin kultur i Åbo. En som skulle ha varit orörd och opåverkad från yttre omständigheter, inleder Riitta Laitinen.

Det är ljus tisdag kväll och Studiosalen i Åbo stadsbibliotek är så gott som fullsatt. Det innebär ett knappt hundratal åhörare.

-Myten om en språkligt och kulturellt heterogen nationalstat kan sägas ha fötts redan på 1600-talet, fortsätter Laitinen.

Hon är docent i kulturhistoria vid Åbo universitet och den första talaren i en serie på sex publikföreläsningar som inleddes på tisdag.

Arrangörerär Åbo universitet i samarbete med Migrationsinstitutet och Åbo stadsbibliotek.

Föreläsningarna är uppbyggda kring ett och samma tema - att spräcka myter om mångkultur.

"Vi vill bemöta myter med fakta"

-Iden föddes då vi följde med diskussionen om mångkultur och invandring, och upplevde att den innehöll många missuppfattningar och fel.
Vi kände med kollegerna på universitetet att vi ville reagera och det resulterade i en serie föreläsningar, säger Matti Jutila.

Han är universitetslektor i statskunskap och en av de drivande krafterna bakom idén.

Jutila säger att man riktar sig till en specifik målgrupp utan till alla som är intresserade.
Sedan kommer han med ett tillägg.

-Till alla som är utleda på dagens debattklimat.

Vilka anser du vara myter om mångkultur som figurerar i dagens debattklimat?

-Ofta hör man sägas att mångkultur innebär en acceptans av alla typer av våldsdåd så länge de utförs av någon som tillhör en främmande kultur. Det är förstås nonsens.
Ett annat exempel är tesen om att så fort någon från utlandet kommer till vårt land, får personen omedelbart sällskap av tio landskamrater. Det stämmer inte heller. Vi vill försöka bemöta den här typen av myter med fakta.

Hur skulle du själv definiera ordet mångkultur?

-Mångkultur innebär att samhället förhåller sig så neutralt som möjligt till olika kulturer. Samtidigt ska samhället stöda mer än en kultur, så att människor har tillgång till en mångfald språkliga och kulturella tjänster, säger Jutila.

Information om datum och teman för föreläsningsserien hittas på Åbo stadsbiblioteks sida. (på finska)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland