Hoppa till huvudinnehåll

EU struntar medvetet i mänskliga rättigheter - vändpunkt i unionens historia?

martti koskenniemi
martti koskenniemi Bild: Yle/Antti Lempiäinen martti koskenniemi

EU fick Nobels fredspris 2012 för att ha främjat fred, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Nu fyra år senare har EU-ledarna beslutat att strunta i mänskliga rättigheter.

- Det är en dramatisk tidpunkt i Europa och för europeisk historia, säger akademiprofessorn Martti Koskenniemi.

Koskenniemi är en av de ledande forskarna i världen inom folkrätt. För honom och hans kolleger är det deprimerande att se på vilka alla punkter EU helt flagrant bryter mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

- Samtidigt är det nyttigt att se vilka de egentliga gemensamma värderingarna inom EU är. I festtal är det lätt att säga att vi värderar mänskliga rättigheter, men att handla i enlighet med dem i svåra situationer är en annan sak.

Under det senaste året har flyktingströmmarna till Europa satt de mänskliga rättigheterna på prov. Flera hjälporganisationer har anklagat Europa för bristande empati och mänsklighet.

Kritiken har varit hård ända sedan EU och Turkiet slöt det kontroversiella avtalet och Grekland började skicka de första båtarna med asylsökande tillbaka till Turkiet.

Idomeni
Tusentals flyktingar har fastnat i Idomeni sedan den så kallade Balkanrutten stängdes. Idomeni Bild: Yle/Jessica Stolzmann idomeni,Grekland,flyktingpolitik,flyktingar

För Koskenniemi handlar EU:s agerande om klara juridiska övertramp. Det är ingen tolkningsfråga.

- EU klassar Turkiet som ett säkert land trots att Turkiet inte har undertecknat Genèvekonventionen i sin helhet. Det är ett klart brott mot de internationella avtal som EU har undertecknat. Det finns dessutom bevis för att Turkiet har skickat busslaster med syrier tillbaka till Syrien.

Förutom att EU skickar tillbaka asylsökande till ett land som Turkiet anses också Grekland plötsligt kapabelt att hantera en stor mängd asylansökningar.

Det här trots att Europadomstolen beslutade år 2011 att asylsökande inte kan skickas tillbaka till Grekland från andra EU-länder eftersom förhållandena för att ta emot flyktingar där är bristfälliga.

- De bilder och rapporter vi fått från Grekland gör att vi har all orsak att ifrågasätta Greklands möjligheter att garantera asylsökande individuella behandlingar. Det faktum att hjälporganisationer som FN:s flyktingorgan UNHCR inte vill vara med och organisera förflyttningarna tyder på att allt inte går rätt till.

Parentes eller historisk vändpunkt i Europas historia?

Enligt Koskenniemi har EU-ledarna haft gott om juridiska rådgivare och de är väl medvetna om övertrampen som EU nu gör sig skyldigt till.

Det här är ett val som EU-ledarna har gjort. De har köpt tilläggstid. De har valt det minst dåliga alternativet. De har inte sett någon annan utväg för att strypa flyktingströmmarna.

- Folkrätten är ingen bibel, säger Koskenniemi. Det är inte första gången som man bryter mot folkrätten. Nu är det avgörande vad som händer härnäst.

Enligt Koskenniemi är det viktigt att EU-ledarna öppet går ut med att de har brutit mot folkrätten och försäkrar att det inte kommer att ske igen.

- Det andra alternativet är att man accepterar förbrytelserna och det blir lättare och lättare för varje gång att bryta mot reglerna. Vi folkrättsjurister kommer att gör allt som står i vår makt att få EU på rätt spår igen.

Polis på flyktingläger i Idomeni.
Polisstyrkor vid gränsen mot Makedonien i norra Grekland. Polis på flyktingläger i Idomeni. Bild: Yle/Jessica Stolzmann idomeni,Grekland,polisen,flyktingar

Det blir inte lätt, medger Koskenniemi. Den största utmaningen är de östeuropeiska länderna.

- Vi trodde att då de här staterna blir medlemmar i EU så kommer de att lära sig av våra värderingar, men det har de inte gjort. De har helt enkelt andra värderingar, de är ganska nationalistiska och det kan man kanske förstå då man ser till deras historia.

Hur kommer historien att döma EU?

- Det är omöjligt att veta om övertrampen endast blir en byråkratisk parentes i Europas historia eller om de blir en vändpunkt i Europas historia. Vi visste inte heller år 1938 då Storbritanniens premiärminster Neville Chamberlain reste till Munchen för att ge eftergifter åt Hitler vilka följderna för Europa skulle bli.

Så här bryter EU mot mänskliga rättigheter

EU avvisar asylsökande till Turkiet som inte garanterar dem skydd. Turkiet har inte undertecknat Genèvekonventionen i sin helhet utan åberopat geografiska reservationer. Turkiet ger därmed inte asyl till andra än europeiska flyktingar. Det här strider mot bestämmelserna om flyktingars rättigheter i Genèvekonventionen, mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och mot principen om lika behandling.

Det finns dessutom bevis för att Turkiet har skickat busslaster med flyktingar tillbaka till Syrien.

EU har tidigare klassat Grekland som ett otryggt land för asylsökande. Europadomstolen har beslutat år 2011 att asylsökande inte kan skickas tillbaka till Grekland från andra eu-länder eftersom förhållandena för att ta emot flyktingar där är bristfälliga. Nu vill man att Grekland ska ta hand om asylsökande innan de avvisas till Turkiet.

Det finns inga garantier för att asylsökande får en individuell rättsäker prövning i Grekland vilket EU har förbundit sig till att ge alla asylsökande. Kollektiva avvisning strider mot europeiska lagar och folkrätten.

Asylsökande är inga brottslingar och de får inte berövas sin frihet och hållas instängda i slutna förvar. Det är inget brott att söka asyl.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes