Hoppa till huvudinnehåll

Lagförändring aktuell trots HFD:s beslut om postutdelning i skärgården

Båtbrygga längs postrutten
Båtbrygga längs postrutt. Arkivbild. Båtbrygga längs postrutten Bild: YLE/Linus Hoffman postutdelning

Trots att Högsta förvaltningsdomstolen gav skärgårdsbor rätt att få posten utdelad varje dag vill kommunikationsministeriet nu luckra upp skyldigheten genom en lagförändring i postlagen. Det är fel att tumma på public service, säger riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP).

HFD slog fast att posten måste delas ut också till holmar i de fall som en förbindelsebåt kan ta sig till bryggan.

I postens försvar i behandlingen yrkade man på att postlagen håller på att förändras, men hur är ännu oklart.

- I nuläget kan vi inte gå in på detaljer eftersom vi först håller på med förberedelserna. Vi har samlat in kommentarer från intressenterna och håller på att sammanställa en promemoria för ministern att utgå från då hon gör linjedragningar för lagförändringen, berättar Tomi Lindholm, konsulterande tjänsteman och ansvarig för lagförändringsarbetet vid kommunikationsministeriet.

Postutdelning tre dagar i veckan och digitala lösningar?

Enligt Lindholm diskuterar man om det är nödvändigt att dela ut posten fem dagar i veckan.

- Det har också minister Anne Berner (C) talat om offentligt. Också digitala lösningar kommer möjligtvis att tas i beaktande. Men än så länge har inga beslut fattats.

Stefan Wallin, riksdagsledamot för SFP och medlem av skärgårdsdelegationen från den 1 maj, ser skeptiskt på lagförändringen.

- I dagens läge ska man läsa alla kommunikationsministeriets propositioner väldigt noggrant, också det finstilta. Kanske till och med mellan raderna, för det finns en benägenhet att dels införa sådana marknadsmekanismer som kanske inte fungerar i alla förhållanden i praktiken när det gäller public service. Dels försöker de tumma på public service-begreppet, säger Wallin.

"Förståeligt och rimligt av HFD"

Enligt Wallin ska det nya beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen tynga betydligt mer än vad det för tillfället gör då man ser över postlagsstiftningen.

- När vi nu har ett färskt utslag från HFD gällande den nuvarande lagen så anser jag att det är ett förståeligt och rimligt sätt att resonera, konstaterar Wallin.

Från kommunikationsministeriet konstaterar man alltså att även digitala lösningar kommer att diskuteras då linjedragningarna kör igång gällande lagförändringen. Några praktiska exempel på hur dessa lösningar ser ut kan Lindholm inte berätta om.

- Jag känner inte till de praktiska lösningarna tillräckligt bra för att kunna ta ställning till det. Som sagt så är inget fastslaget ännu utan det diskuteras, säger Lindholm.

Wallin tror inte på digitala lösningar i skärgården

Wallin ser skeptiskt på att digitala lösningar skulle fungera i den yttre skärgården.

- Framtidens melodi är garanterat tämligen digital i så många samhällsområden som vi ännu i dag inte kan överblicka. Men vi ska också komma ihåg att alla i skärgården inte i dagens läge kan tillgodogöra sig digitala tjänster på samma sätt som man kan göra i tätbebyggelsen.

- Då anser jag att public service-modellen för postutdelning ska gälla, det vill säga rätten att få post fem gånger i veckan om du har förbindelsebåtstrafik till din brygga, säger Wallin.

stefan wallin
Stefan Wallin (arkivbild). stefan wallin Bild: Yle/Johanna Ventus stefan wallin

Lindholm poängterar att motiveringen bakom att postlagen behöver uppdatering är det förändrade affärsklimatet i Finland. Man vill diskutera hur posten ska anpassa sig, säger han.

Wallin anser att det är ett dåligt argument.

- Public service har alltid haft ett pris. Ett pris som inte enbart kan mätas med marknadsekonomiska argument. Det handlar om service som finns människor till hands på enahanda grunder oberoende av boendeförhållanden och det är en sund princip att hålla fast vid, säger Wallin.

EU-direktiv ställer till det för kommunikationsministeriet?

Oberoende vilka motiveringarna bakom en lagförändring är så kan EU sätta käppar i hjulen för en allt för stor postlagsreform.

I Högsta förvaltningsdomstolens beslut citerar man EU-direktiv från 2008, där man konstaterar att postutdelning varje vardag, även i glesbebyggda och avlägsna områden, är en skyldighet för medlemsstaten.

- Jag har inte själv bekantat mig med HFD:s beslut, men vi följer alltid EU-direktiven. Direktiven fungerar som ram för vårt arbete, konstaterar Lindholm.

Enligt Lindholm kommer minister Berner att slutföra linjedragningarna gällande lagförändringen ännu före sommaren. Statsrådet ska få ta del av lagförändringspropositionen i december.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland