Hoppa till huvudinnehåll

Lovisafullmäktige upplöser troligen revisionsnämnden

Lagböcker och domarklubba.
Stadsfullmäktige i Lovisa ska besluta om revisionsnämndens öde. Lagböcker och domarklubba. Bild: CC domstolsbeslut

Har revisionsnämnden i Lovisa det förtroende som arbetet i nämnden kräver, eller kommer stadsfullmäktige att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i revisionsnämnden?

Bland annat de frågorna behandlas av stadsfullmäktige i Lovisa på onsdag kväll.

Verksamhetsförmågan utredd

Stadsfullmäktige tillsatte vid sitt möte den 10 februari ett tillfälligt utskott för att reda ut om det finns förtroende för revisionsnämnden och revisionsnämndens förmåga att verka i praktiken. Fullmäktige utsåg medlemmarna i utskottet och beslöt att utredningsarbetet ska vara klart senast den sista mars.

Det tillfälliga utskottet har sammanträtt fyra gånger.

Meningsskiljaktigheter

Utskottet konstaterat att en del av revisionsnämndens ledamöter tycker att nämnden delvis förlorat sin verksamhetsförmåga på grund av interna meningsskiljaktigheter. Utskottet grundar sitt utlåtande på utredningen och på diskussioner med utskottets medlemmar.

De ledamöter i revisionsnämnden som är av den åsikten att revisionsnämnden fortfarande är verksamhetsduglig, har också lyft fram kritik mot andra ledamöter i revisionsnämnden.

Lovisa stadsfullmäktige möts i Harjurinteen koulu i Lovisa på onsdag klockan 18.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland