Hoppa till huvudinnehåll

Stugägare vill stänga båthamnar i Pargas

Båthamn.
Arkivbild. Båthamn. Bild: YLE/Mira Myllyniemi vasa motorbåtsklubb

I Pargas har en tvist mellan en stugägare och två båthamnar blossat upp på Stormälö.

En stugägare på Rompudden kräver att två båthamnar för fritidsbåtar, Stormälön Mariina och Porta Marina, lägger ner sin verksamhet. Företagen fungerar som hemmahamnar och hyr ut båtplatser för fritidsbåtar, det är alltså inte frågan om gästhamnsverksamhet. Hamnarna är rågrannar till stugägaren.

Stugägaren kräver att verksamheten i hamnarna läggs ner helt på grund av allvarliga och utdragna olägenheter, störningar och skador som verksamheten medför. Om det här inte godkänns kräver stugägaren att verksamheten avbryts och att företagarna ansöker om miljötillstånd för verksamheten.

Båttrafiken i hamnarna har ökat märkbart sedan början av 2000-talet och antalet båtplatser har fördubblats. Flygbilder från området visar att antalet båtplatser har ökat märkbart sedan slutet av 1990-talet och det finns allt skäl att tro att den livliga båttrafiken kan vara störande under veckosluten, konstaterar man vid Pargas stad.

Stugägaren anser att båtfolket beter sig fräckt och stör invånarna

Båttrafiken till hamnarna går genom sundet där fritidsfastigheten finns. Om båtägarna verkligen följer de trafikmärken som finns vid farleden så åker båtarna cirka 80 meter från stugägarens strand. Enligt stugägaren beter sig båtfolket fräckt, stör invånarna på olika sätt och kör vårdslöst nära stranden.

Enligt stugägaren medför verksamheten en oskälig mängd buller. Verksamheten bryter mot flera lagar, såsom vattenlagen, strafflagen och sjötrafiklagen, anser stugägaren.

Stadens tjänstemän har tagit ställning till kraven. Enligt tjänstemännen finns det ingen orsak att avbryta eller avsluta verksamheten i hamnen, och det finns inte heller fog för att kräva miljötillstånd.

Enligt staden har verksamheten i hamnarna inletts på 1970-talet, alltså innan stugägaren köpte stugan år 1999. Verksamheten har ändå ökat sedan dess, medger staden.

Ett eventuellt miljötillstånd skulle endast innefatta den egentliga hamnverksamheten på Stormälö. Däremot kan man inte styra båtägarnas beteende till havs med hjälp av miljötillstånd, konstaterar staden.

Den enda delen av hamnarnas verksamhet som eventuellt kunde kräva ett miljötillstånd är septiktankarna vid hamnarna som kan förorsaka buller och luktproblem, anser Pargas stad. Stadens tjänstemän anser ändå att det inte finns fog för att kräva miljötillstånd för septiktankarna. I så fall måste ett skilt beslut fattas efter att man gjort bullerutredningar.

Två andra myndigheter behandlar andra klagomål

Stugägaren har också vänt sig till Närings-, trafik- och miljöcentralen och yrkat på ett förbud för trafiken till båthamnarna genom sundet där stugan finns. NTM-centralen kan begränsa eller förbjuda trafik på vissa områden enligt sjötrafiklagen, exempelvis då man vill skydda det allmänna nyttjandet av naturen för rekreation.

Stugägaren har också ansökt om förvaltningstvång av Regionförvaltningsverket och yrkar på att affärsverksamheten ska avslutas och båtbryggorna rivs eller avlägsnas eftersom stugägaren anser att företagen inte har de tillstånd som vattenlagen kräver för bryggorna.

Miljönämnden i Pargas beslutade på onsdag att båthamnarna inte behöver avbryta eller avsluta sin verksamhet. Nämnden godkände den utredning som stadens tjänstemän gjort, och beslutade att stugägarens yrkan förkastas och att verksamheten i hamnarna inte behöver avbrytas eller avslutas. Det är inte heller motiverat att kräva ett miljötillstånd för septiktankarna.

Artikeln har uppdaterats 13.4.2016 kl.19.25 efter miljönämndens möte.