Hoppa till huvudinnehåll

Herrelösa katter ett problem i Borgå

En av katterna på djurhemmet i Barösund.
En herrelös katt kan lätt tolkas som hittedjur. (Arkivbild) En av katterna på djurhemmet i Barösund. Bild: Yle/Christopher Marins hittedjurshem

Hälsoskyddet i Borgå kontaktas allt oftare om herrelösa katter.

Bland annat handlar kontakterna om skador som katterna förorsakat på egendom samt om smådjur och fåglar som katterna dödat.

Hälsoskyddet vill därför påminna om att tamkatter inte får släppas ut i tätortsområde utan tillsyn eftersom kattens naturliga beteende kan orsaka problem i tätortsområden.

katt
katt Bild: Pixabay/rihaj katt

Ägaren har ansvaret

Ett husdjur, som ägaren inte har under kontroll, räknas enligt den europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur som ett övergivet husdjur. Regler och påbud om herrelösa katter finns bland annat i ordningslagen, djurskyddslagen, jaktlagen och i hälsoskyddslagen.

I vissa fall kan man också åperopa strafflagen. Till exempel i fall som handlar om skador på egendom samt om hemfridsbrott. I sådana fall kan djurägaren anses ersättningsskyldig.

Ägaren eller innehavaren ansvarar också över att det utrymme där djuret vistas är sådant att katten inte lätt kan rymma. Ägaren bör också vara medveten om att tätortsområden är farliga för katter - speciellt om de är livligt trafikerade.

Fria okastrerade katter förorsakar också oönskad tillökning.

En svart katt vaktar Kycklings hembygdsgård i Lappträsk
En svart katt vaktar Kycklings hembygdsgård i Lappträsk Bild: Yle/Sune Bergström svart katt

Hemlösa katter till katthuset

En herrelös katt kan lätt tolkas som hittedjur. Ett hemlöst eller bortsprunget sällskapsdjur bör lämnas till en plats som tar emot hittedjur. Det är djurägaren som svarar för de kostnader som uppkommit på grund av skötseln av hittedjuret.

Kontaktuppgifterna till platser som tar emot hittedjur finns på på de östnyländska kommunernas webbplatser.

I Borgå är det katthuset i Tolkis som tar emot herrelösa katter. Förra året tog katthuset emot 150 katter från Borgå och Sibbo. Katthuset drivs av Borgånejdens djurskyddsförening.

I Lovisa är det Lovisa katthus rf som tar emot herrelösa katter. Föreningen fungerar med enbart volontärkrafter.

Om hemlösa katter förorsakar problem, ger kommunveterinären eller djurskyddsföreningarna både anvisningar och hjälpmedel för att katten ska kunna fångas in på behörigt sätt.

Läs också