Hoppa till huvudinnehåll

Information om gener samlas i genomcenter - underlättar diagnosticering

DNA
DNA Bild: AP Graphics Bank människans gener

Ett genomcenter ska leda till att information om gener blir en del av hälso- och sjukvården. Vid ramförhandlingarna beviljade regeringen finansiering för inrättande av ett genomcenter i Finland.

Avsikten är att den information som fås från människans genom - människans hela arvsmassa - i framtiden ska kunna utnyttjas effektivare för diagnostisering, behandling och förebyggande av sjukdomar.

Med hjälp av gentester kan man i framtiden ta reda på till exempel risken för att en person insjuknar i diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar eller bröstcancer. Genominformation bidrar till att man kan ge effektivare läkemedel för en enskild individ.

Centret skapar också goda förutsättningar för forskning och produktutveckling. Finland förväntas bli ett föregångarland inom utnyttjande av genominformation och kunna locka till sig internationella forskningsinvesteringar.

Ett effektivt samarbete mellan biobanker och genomcentret är också viktigt.

Ett lagförslag om genomcentret väntas vara klart hösten 2017.