Hoppa till huvudinnehåll

Kaskö valde ny byggnadsnämnd

Kaskö - Finlands minsta stad
Arkivbild. Kaskö - Finlands minsta stad Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik finlands minsta stad

Kaskö tillsatte en helt ny nämnd på sitt fullmäktigemöte på onsdagen. Den nya byggnadsnämnden ska ta hand om en del av de uppgifter som tekniska nämnden hade hand om.

Tekniska nämnden avsattes den 21 mars och uppgifterna överfördes på stadsstyrelsen.

Ungefär en tredjedel av ärendena är dock sådana som en stadsstyrelse inte kan besluta om. Dessa ärenden ska den ny byggnadsnämnden sköta.

Det är bland annat fråga om byggnadstillsynens myndighetsuppgifter och ärenden i anslutning till tillstånd för marktäkt. Byggnadsnämnden övervakar också underhållet av enskilda vägar.

Ny nämnd och nya medlemmar

Kaskös stadsfullmäktige godkände på onsdagen den ändrade förvaltningsstadgan för den nya nämnden och valde fem medlemmar, en ur varje parti.

Tero Honkonen (SDP) blev nämndens ordförande och Emilia Wilhelms (SFP) viceordförande. Övriga medlemmar är Seppo Savukoski (Saml. ), Jukka Salo (Sannf. ) och Anneli Tuntunen (Vänstern).

Tekniska nämnden avsattes för att dess ordförande inte längre hade nämndens förtroende. Ordföranden hade godkänt anskaffning av en jordschasktningsvagn utan att nämnden tagit beslut om saken.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten