Hoppa till huvudinnehåll

Ny arbetsgrupp utreder Kyro älv

Kyro älv sedd från riksåttan i Kvevlax
Arkivbild. Kyro älv sedd från riksåttan i Kvevlax Kyro älv sedd från riksåttan i Kvevlax Bild: Yle/ Roger Källman kyro

NTM-centralen har inrättat en arbetsgrupp som ska kartlägga vilka åtgärder man kan utföra i Kyro älv för att bland annat förhindra översvämningar i framtiden.

Området kring Kyro älv tillhör nätverket Natura 2000. Älven och området runt omkring är känt för sitt rika fågel- och fiskbestånd, men i dag är många av stränderna längs älven fulla med vass. Kyro älv har även problem med översvämningar. År 2011 och 2013 var man tvungen att stänga delar av riksväg 8 på grund av översvämningar.

Vill få fram åtgärdsförslag

NTM-centralen har nu tillsammans med olika samarbetspartners börjat kartlägga vilka åtgärder man i framtiden kan göra för att ta itu med problem.

- Vi har sammanfört intressenter i älvens deltaområde och vi siktar på att fram olika förslag på åtgärder, säger Olav Jern som fungerar som ordförande för arbetsgruppen.

- Man måste komma ihåg att ett sådant här arbete tar tid och att det måste göras väldigt omsorgsfullt. Man måste noggrant utreda vilka följder åtgärderna kan leda till, säger Jern.

Hur förhindra isproppar

Bland annat reder man ut vad man kan göra för att förhindra att isproppar bildas i älven som leder till att vattnet i Vassorfjärden stiger.

I samarbetet ingår Korsholms kommun, Vörå kommun, fiskeområdet, vattenområdets ägare, invallningsbolagen, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, ornitologiska och naturvetenskapliga föreningar, Forststyrelsen och Finlands viltcentral samt NTM-centralen i Egentliga Finland.