Hoppa till huvudinnehåll

Oro för Vasa centralsjukhus framtid

Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Arkivbild. Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus Bild: Yle/ Malin Hulkki y-huset

Det är skäl att vara orolig för Vasa centralsjukhus framtid och vilken status sjukhuset ska ha. Det anser Hans Frantz, ordförande för styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Fram tills att regeringen har lämnat ut listan med vilka sjukhus som ska ha fulljourverksamhet i framtiden pågår lobbandet för Vasa centralsjukhus.

Den framtida social- och hälsovården ska bygga på 18 landskap och fem samarbetsområden. Det är det senaste budet om arbetet med social- och hälsovårdsreformen. Antalet sjukhus med fullskalig jour ska i framtiden bli de fem universitetscentralsjukhusen och dessutom sju centralsjukhus. Vilka de är besluts först senare.

En lista på vilka de tolv sjukhusen med fulljour ska vara har synts för en tid sedan och där var Vasa centralsjukhus inte med.

- Nu har man gömt listan och familje- och omsorgsminister Juha Rehula (Centern) har sagt man kommer att få veta vilka sjukhusen är när lagen kommer på utlåtanderunda till kommunerna, säger Frantz.

Hans Frantz
Hans Frantz. Hans Frantz Bild: Yle/Amanda Bieber ordförande för hjärtgruppen

"Vi gör vad vi kan"

Frantz berättar att de gör allt de kan, varje dag för att påverka regeringen i den här frågan.

- Det betyder att vi försöker lobba på alla kanter, dels via våra riksdagsmän, dels via folk som hör till regeringspartierna och som har goda kontakter till sina ministrar. Vi försöker påminna dem om att tvåspråkigheten och svenskheten är helt annorlunda i Österbotten än i Helsingfors, Nyland och Åboland. De säger att de förstår men man undrar. De har fått alla argument många gånger. Nu är det upp till dem om de tar dem till sig.

Minister Rehula besökte Vasa i november förra året.

- Följande dag stod det i Vasabladet att Rehula säger att jouren kommer att fortsätta i Vasa och det gör den säkert. Men frågan är en hurudan jour.

Enligt Frantz har man inte fått svar på frågan vad skillnaden är mellan en fulljour och en vanlig jour.

- Ett svar brukar vara att man ska minst tio medicinska specialområden där man jourar, men sedan säger de att det ju går att samarbeta och det blir vi ju inte så mycket klokare av.

Ojämlik service

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt finns nästan 100 000 svenskspråkiga. Frantz anser att det är orimligt att de skulle vara hänvisade till Seinäjoki för vissa åkommor.

- Det handlar om att behandla befolkningen olika.

Förlossningarna blir enligt Frantz kvar på Vasa centralsjukhus så länge systemet ser ut som det gör i dag.

Hjärtkirurgin upphör

I regeringsprogrammet står det att specialområden som till exempel hjärtkirurgin ska koncentreras till eventuellt så få som tre eller två universitetssjukhus. Å andra sidan har sjukvårdsdistriktets fullmäktige bestämt att hjärtkirurgin upphör 31 december 2016.

Franz tycker att Karlebys situation är intressant eftersom Karleby hör till ett av de minsta områdena i landet med en befolkning på drygt 70 000. Men mellan Karleby och Uleåborg finns sjukhuset i Oulais med många förlossningar. Men sjukhuset i Oulais uppfyller inte kriterierna för ett joursjukhus och man räknar med att om sjukhuset i Oulais stängs kommer en stor del av förlossningarna därifrån till Karleby.

- Det betyder att Karleby fortfarande är litet, men det är stort på förlossningar.

Seinäjoki har funnits med på listan över de tolv sjukhusen.

- Så länge det är med på den listan tycker de väl att allt är jättebra.

Frantz gör bedömningen att om man inte får in Vasa som det trettonde sjukhuset på listan, utan något annat sjukhus faller bort, kommer det att orsaka ett rabalder i det sjukhusområdet.

Svenska riksdagsgruppen kämpar för Vasa

Den Svenska riksdagsgruppen anser att Vasa centralsjukhus bör ha full jour också i fortsättningen och att Vasa centralsjukhus bör finnas med på listan med de tolv sjukhusen. Riksdagsgruppen säger i ett pressmeddelande att det behövs minst ett sjukhus, förutom HUCS, med fulljour som fungerar på både svenska och finska.

- Vi utgår ifrån att regeringen gjort noggranna språkkonsekvensanalyser och att den inser att de språkliga rättigheterna inte kan tryggas utan fullständig jour vid Vasa centralsjukhus, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

- Det vore helt bakvänt att nedgradera sjukhuset i Finlands mest livs- och konkurrenskraftiga region som genererar inkomster till hela landet. Vasaregionen är dessutom en att vårt lands främsta utvecklings- och forskningsmiljöer. Vårdreformen får inte minska Vasaregionens och hela Österbottens attraktionskraft. Både nuvarande invånare och de som flyttar hit bör ha tillgång till ett sjukhus med full service, säger riksdagsledamot och Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand.

Henriksson anser att regeringen drabbats av en centraliseringsiver och att man inte fått något annat svar på varför antalet jourer ska minska annat än att det sparar pengar.

- Det kloka vore naturligtvis att låta frågan om organiseringen av den framtida jourverksamheten gå hand i hand med den egentliga vårdreformen. Nu förefaller det som att regeringen först vill slakta sjukhus, stänga fler förlossningsavdelningar, dra in såväl specialsjukvårds- som primärhälsovårdsjourer och först därefter bilda de 18 nya vårdområdena. Det är inte ärligt mot landskapen och regionerna. Skall det vara riktig självstyrelse, bör landskapen när de övertagit ansvaret för vården, själva få besluta om jouromfattningen avslutar Henriksson.