Hoppa till huvudinnehåll

Forskares hälsning till staten: För att spara måste det få kosta

Att tro att det går att spara pengar genom att digitalisera tjänster inom den offentliga sociala sektorn har inte visat sig vara någon vidare idé. Dålig planering och brist på utbildning har lett till att socialarbetarna är missnöjda med allt som har med digitalisering att göra.

Av alla yrkesgrupper är socialarbetare mera motvilliga än andra när det gäller att utveckla e-tjänster och rådgivning via internet.

Det visar forskning som professor Camilla Granholm vid Helsingfors universitet har kommit över.

På fredag disputerar hon med en avhandling om vilka möjligheter och risker som internet erbjuder den sociala sektorn.

- En orsak till att socialarbetarna är så negativt inställda till digitala tjänster är att det finns en stark tradition av att möta patienten ansikte mot ansikte, säger Granholm.

Socialarbetarnas åsikter hörs inte

En annan orsak till den negativa attityden är att beslutsfattare på högre nivåer har bestämt hur e-tjänsterna ska se ut, utan att höra socialarbetarnas åsikt.

Socialarbetarna har ofta upplevt att de digitala tjänsterna är oändamålsenliga.

De upplever att internettjänsterna inte passar in i det praktiska arbetet. Det har gjort att socialarbetarna förhåller sig ganska motvilligt till allt som har med det digitala att göra.― Camilla Granholm, forskare vid Helsingfors universitet

Granholm anser ändå att den finländska socialtjänsten måste bli redo för en digitalisering. Att finnas på internet är viktigt i dag och kan hjälpa patienterna på många sätt, om digitaliseringen görs på rätt sätt.

Om personalen och patienterna själva får vara med och planera de digitala tjänsterna, kan också socialarbetarnas attityder ändras.

Granholm påminner om att digitaliseringen inte nödvändigtvis utesluter socialarbetarnas personliga möten med patienterna, tvärtom.

Att spara är inte alltid att spara

Statens revisionsverk har redan tidigare påpekat att staten inte har sparat några pengar på att omvandla olika slags tjänster till digitala tjänster.

De digitala tjänster som finns har dessutom varit dåligt genomförda, anser revisionsverket.

Inom den privata sektorn har de sociala e-tjänsterna lyckats bättre.

Där har syftet inte varit att spara pengar, utan att erbjuda god service till kunderna.

Detta tankesätt saknas inom den offentliga sektorn, där ändamålet har varit att spara pengar.

- Staten har bara velat spara pengar och inte förstått att man måste satsa ganska mycket pengar i början för att få ett välfungerande system. Man behöver också involvera de människor som kommer att jobba med systemet och klart att det kostar pengar.