Hoppa till huvudinnehåll

Lovisaskolornas öde avgörs i maj

skolhus i tegel
Generalshagens skola i Lovisa. skolhus i tegel Bild: Yle/Carmela Walder generalshagens skola

Den 25 maj blir det klart vilka skolor i Lovisa som stängs. Då fattar stadsfullmäktige beslut om skolnätet.

Den helhetsplan för skolnätet i Lovisa som gjordes under 2015 tas upp till behandling i stadsfullmäktige i maj.

Utgående från planen fattar fullmäktige beslut om vilka skolor i staden som bevaras och vilka som stängs.

Bildningsnämnden i Lovisa tog ställning till utredningen i mars. Nämnden kom med flera förändringsförslag.

Planen innehåller också en granskning av en del daghem. Den har gjorts av utbildningschef Timo Tenhunen, lokalchef Antti Kinnunen och bildningsdirektör Thomas Grönholm. Ekonomiplanerare Siv Mårtens har fungerat som sekreterare.

Också representanter från småbarnsfostran, ekonomiförvaltningen, kostservicen och städtjänsterna i staden har deltagit i arbetsgruppens arbete.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland