Hoppa till huvudinnehåll

Nu kontrolleras sällskapsdjur vid landets gränser

Veterinär Hanna Kukkola kontrollerar om hunden Viking är vaccinerad och har passet i skick.
Veterinär Hanna Kukkola kontrollerar om hunden Viking är vaccinerad och har passet i skick. Veterinär Hanna Kukkola kontrollerar om hunden Viking är vaccinerad och har passet i skick. Bild: Yle/Sofi Nordmyr kontroller,veterinärer

Nu vill man undvika att rabies och rävens dvärgbandmask tar sig in i landet. I helgen kontrolleras om de sällskapsdjur som kommer in i landet via Vasa hamn har vaccineringarna och passen i skick.

Orsaken till kontrollerna är att riskerna för smittsamma sjukdomar ökar samtidigt som transporten av sällskapsdjur över gränserna ökar.

Sällskapsdjuren måste vara medicinerade mot bandmask när de kommer till Finland. De ska också vara identitetsmärkta med ett microchip.

Viktigt att sjukdomarna inte kommer till Finland

De sjukdomar man kollar om djuret är vaccinerat mot är rabies och rävens dvärgbandmask. Det är sjukdomar som förekommer runt om i Europa, speciellt rävens dvärgbandmask är vanligt i Centraleuropa.

- Därför måste vi kolla här på gränsen mellan Finland och Sverige att det inte kommer till Finland. Det är viktigt att upprepa medicineringen och hundar måste vara medicinerade när de kommer till Finland, säger länsveterinär Hanna Kukkola på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Veterinär Hanna Kukkola kontrollerar om hunden Viking är vaccinerad och har passet i skick.
Hanna Kukkola. Veterinär Hanna Kukkola kontrollerar om hunden Viking är vaccinerad och har passet i skick. Bild: Yle/Sofi Nordmyr veterinär

Är det sjukdomar som finns i Finland?

- Nej. Rävens dvärgbandmask har aldrig funnits här. Rabies har inte förekommit sedan slutet av 1980-talet, säger Kukkola.

Rabies och rävens dvärgbandmask är sjukdomar som kan vara farliga för människor.

Om något djur inte är vaccinerat eller inte har passet i skick kan kontrollanterna välja att returnerera djuret, försätta det i karantän eller avliva det. Ägaren står för kostnaderna för olovlig import av djur och ska dessutom betala 200 euro i granskningsavgift.

Kontroller runt om i landet

I vår kommer liknande kontroller att göras i Åbo hamn, Helsingfors och Torneå. Det är Regionförvaltningsverkets länsveterinärer, kommunala veterinärer och tullen som utför kontrollerna.

I Vasa ordnas en hundutställning i helgen. Därför är en av stickprovskontrollerna placerad i Vasa hamn.

Det är första gången kontroller av det här slaget görs i Vasa. I fjol gjordes de för första gången i Åbo och Helsingfors.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten