Hoppa till huvudinnehåll

Opinionsnämnden fällde Yle Österbotten för bandad intervju

Mikrofon
Mikrofon Bild: Yle/Roger Källman Yle,mikrofoner,radio,mixerbord

En reporter på Yle Österbotten bandade i höstas en telefonintervju med en politiker. Delar av det bandade materialet sändes i radion följande morgon, men den intervjuade politikern hade inte uppfattat att det var en bandad intervju.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Yle Österbotten bröt mot god journalistisk sed.

Yle Österbottens reporter ringde kommunstyrelsens vice ordförande i Vörå för att få information om besluten på ett styrelsemöte. Viceordföranden vägrade först kommentera styrelsemötet, eftersom praxis är att endast styrelseordföranden och kommundirektören informerar efter möten.

Viceordföranden svarade sedan ändå på reporterns frågor och redogjorde både för beslutsgången och detaljer i ärendet. Reportern tolkade detta som att viceordföranden godkände intervjun, men berättade inte att samtalet bandades.

Yle Österbotten använde uttalandena i en nyhetstext på webben och sände delar av den bandade intervjun i radions morgonsändning. Viceordföranden fick först följande morgon veta att han varit med i radio.

Viceordföranden tog inte tillbaka innehållet i sina uttalanden och ville inte korrigera något sakfel. Opinionsnämnden för massmedier ser inte att det skulle vara något stort problem att den intervjuades svar användes som grund för webbartikeln, trots att han inte ville kommentera saken.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att en redaktör inte behöver informera om att ett samtal bandas när han eller hon ringer upp en person och sakligt presenterar sig som en journalist. Inspelningen kan precis som penna och papper användas för att göra minnesanteckningar

Men Opinionsnämnden har sedan lång tid tillbaka gjort den tolkningen att intervjupersonen alltid måste få veta om hans eller hennes röst används i radio, tv eller på nätet. Opinionsnämnden för massmedier anser därför att Yle Österbotten bröt mot god journalistisk sed.

Opinionsnämndens fällande beslut 5979/YLE/15