Hoppa till huvudinnehåll

Dömda för djurskyddsbrott kan fortfarande ha djur

Bild: YLE/Mirjam Heir bondbloggen

Registret över personer som har djurhållningsförbud fungerar dåligt. Enligt en undersökning som gjorts vid Östra Finlands universitet är det främst veterinärer som använder registret.

Polisen, åklagarna och domstolarna verkar inte använda registret i samma utsträckning, medan djurskyddsföreningarna och förädlingssamfunden inte alls har tagit det i bruk. Registret infördes år 2011.

Doktoranden Tarja Koskela, som har gjort undersökningen, säger till Yles finska nyheter att informationen om registret inte verkar ha nått ut. Åklagarna som har i uppgift att kräva djurhållningsförbud kontrollerar sällan registret, säger Koskela.

Det är personer som döms för djurskyddsbrott som kan få djurhållningsförbud som påföljd.

Enligt undersökningen övervakas djurhållningsförbuden också dåligt och skulle behöva regleras bättre.

Tarja Koskela föreslår att personer som fått djurhållningsförbud ska övervakas med stickprov. På så sätt kan man kontrollera att de inte alltjämt har djur.