Hoppa till huvudinnehåll

Havsgatan i Hangö blir gågata trots allt

Havsgatan i Hangö
Havsgatan i Hangö är nu enkelriktad. Havsgatan i Hangö Bild: Yle/Maria Wasström havsgatan i hangö

Havsgatan i Hangö ska bli gågata. Det framgår av samarbetsavtalet från december 2013 mellan Hangö stad och företaget Regatta Resorts.

Havsgatan ligger invid Fabriksudden där det som bäst byggs spa och bostäder. I samarbetsavtalet sägs att trafikarrangemangen längs Havsgatan ska vara klara då spabyggnaden på Fabriksudden tas i bruk.

Hangö stad förbinder sig i avtalet till att ändra Havsgatan till en gågata med högklassiga gatukonstruktioner. Området mellan Havsgatan och stranden ska städas upp och träd och buskar ska avlägsnas.

Vidare sägs det att det längs Havsgatan och mellan byggnaderna längs gatan ska finnas en minst fyra meter bred grön remsa med högklassiga planteringar utan träd.

Högklassiga och tåliga växter

Hangö stads jordbyggnadschef Jukka Takala säger att de högklassiga planteringarna vid Havsgatan också måste vara tåliga för väder och vind.

Platsen vid Regattastranden är utsatt för både hård blåst och högvatten.

Regattastranden i Hangö.
Havsgatan ligger intill Regattastranden. Regattastranden i Hangö. Bild: Yle/Petra Thilman hangö monumentet

- Det kan vara frågan om planteringar som kan vara här året om och som inte behöver så hemskt mycket skötsel.

Eftersom Hangö stads parkavdelning måste spara pengar kan det inte bli frågan om för dyra planteringar. Men Takala vill ändå att de ska vara högklassiga.

Endast servicetrafik tillåten

Den enda motortrafiken som tillåts på Havsgatan blir servicetrafik till fastigheterna vid gatan.

Då avtalet gjordes upp var det tänkt att bygget på Fabriksudden skulle bli klart år 2015.

Nu är målet är att både bostäder och spa ska stå färdiga under år 2017. Bygget inleddes i början av det här året.

Hangö tekniska nämnd ska på onsdag (20.4) ge jordbyggnadschef Jukka Takala tillstånd att ändra trafikarrangemangen på Havsgatan så att de följer avtalet mellan staden och Regatta Resorts.

Inga besvär aktuella nu

För tillfället behandlas inga besvär som gäller avtalet. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) hävde i januari i år Helsingfors förvaltningsdomstols tidigare dom i frågan.

Samarbetsavtalet mellan Hangö stad och Regatta Resorts behandlades i stadsstyrelsen i december år 2013. En Hangöbo besvärade sig över hur protokollet lades fram till påseende.

Jukka Takala och Josefine Fjäder utanför cafe Regatta.
Jukka Takala och Josefin Fjäder medverkade i God morgon Västnyland på tisdagen (19.4). Jukka Takala och Josefine Fjäder utanför cafe Regatta. Bild: Yle/ Bubi Asplund café regatta,Hangö,Västnyland,gågator

Hangöbon skrev att man inte kunde besvära sig mot beslutet eftersom själva samarbetsavtalet inte fanns med som bilaga då beslutet lades fram till påseende. Dessutom höll stadskansliet öppet endast några dagar under julhelgen.

HFD gav Hangö rätt

Förvaltningsdomstolen gav Hangöbon rätt och ansåg att Hangö stad skulle göra det möjligt att lämna in ett rättelseyrkande i själva ärendet till staden.

Högsta förvaltningsdomstolen höll inte med. HFD ansåg att det går att bevisa att samarbetsavtalet låg framme till påseende. HFD ansåg också att Hangöbon borde ha lämnat in ett rättelseyrkande i ärendet till staden och inte besvärat sig i ärendet till förvaltningsdomstolen.

Havsgatan ledde till armbrytning år 2015

Frågan om Hangö stad borde förbjuda motortrafik på Havsgatan behandlades i tekniska nämnden och stadsstyrelsen flera gånger under fjolåret. Café Regatta hade i ett ganska sent skede anhållit om att Havsgatan skulle stängas av för motortrafik under sommaren.

I slutet av året konstaterade stadsstyrelsen att det inte i det här skedet blir någon ändring eftersom ansökan som gällde sommaren inte längre var aktuell.

Om Café Regatta vill förbjuda fordonstrafik ska företaget skicka in en ny ansökan, konstaterade stadsstyrelsen i slutet av 2015.

Nära ögat vid uteserveringen

Josefin Fjäder vid Café Regatta är nöjd över att det nu ser ut som om Havsgatan blir gågata. Företaget har därför inte lämnat in någon anhållan till staden i år.

Fjäder berättar att det speciellt sommartid är mycket liv och rörelse vid Havsgatan som ligger invid Regattastranden.

- Här rör sig många fotgängare och hundar, barn springer över gatan.

Fjäder tycker att det är viktigt att gatan är avstängd speciellt sommartid. Men också andra tider på året förekommer nära ögat-situationer.

För några veckoslut sedan körde en bilist som beundrade utsikten från Havsgatan in i Café Regattas uteservering, berättar Fjäder.

- Han var nära att köra på ett par hundar.

Fjäder säger att säkerhetsaspekten är det viktigaste argumentet för att Havsgatan ska bli gågata.

Artikeln uppdaterades 19.4.2016 med kommentarer av Josefin Fjäder och Jukka Takala.

Läs också