Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkslättpatienter till det nya rehabiliteringssjukhuset i Jorv

Esbo sjukhus
I slutet av det här året ska sjukhuset stå klart. Så här såg byggarbetsplatsen ut för ett och ett halvt år sedan. Esbo sjukhus Bild: Yle / Ted Urho schaktning

Invånarna i Kyrkslätt ska erbjudas hälsovårdstjänster i Esbo. Det beslutet har stadsstyrelsen i Esbo fattat i dag.

Enligt samarbetsavtalet ska invånarna i Kyrkslätt få hälsovårdstjänster vid det sjukhus som byggs vid Jorvs sjukhus i Esbo. Kyrkslätt köper tjänsterna av Esbo stad, och det handlar främst om tjänster inom äldrevården, men Kyrkslättborna ska också ha tillgång till jouren.

Stadsstyrelsens ordförande i Esbo, Markus Torkki, säger att det är ett bra samarbetsavtal.

- Eftersom det redan byggs ett nytt stort sjukhus vid Jorv så passar det bra att man använder det på det här sättet, säger Torkki.

Markus Torkki föreslås bli ordförande för stadsstyrelsen i Esbo.
Stadsstyrelsens ordförande i Esbo, Markus Torkki, säger att det är ett positivt beslut. Markus Torkki föreslås bli ordförande för stadsstyrelsen i Esbo. Bild: Helena von Alfthan/YLE esbo stadsstyrelse

Enligt Torkki handlar det om ett modernt rehabiliteringssjukhus, som främst ska vårda och rehabilitera den åldrande befolkningen.

- Sjukhuset är också geografiskt bra placerat, eftersom vägen till Kyrkslätt är kort.

Kyrkslätt har fattat beslutet att inte inkludera en bäddavdelning i den planerade nya hälsovårdscentralen, och kommer därför att köpa hälsovårdstjänsterna av Esbo stad.

Det handlar om ett modernt rehabiliteringssjukhus.― Markus Torkki, Esbo stads styrelseordförande

Det nya sjukhuset i Esbo står klart i slutet av det här året. Meningen är att avtalet inte ska kunna påverkas av social- och hälsovårdsreformen.

Av de 255 platser som finns i sjukhuset ska omkring 30 gå till Kyrkslättborna.

Beslutet är slutgiltigt och behöver inte behandlas av stadsfullmäktige. Samarbetsavtalet ska ännu undertecknas av Esbo stads och Kyrkslätts kommuns omsorgsdirektörer.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen