Hoppa till huvudinnehåll

Snart åker du med ett resekort i alla städer

En flicka har ett busskort i handen och väntar på en gul buss som har nummer 52.
Walttikortet ska bli ett nationellt resekort. En flicka har ett busskort i handen och väntar på en gul buss som har nummer 52. Bild: Magnus Weckström / Waltti walttikortet,kollektivtrafik

Om några år ska du kunna använda ditt HRT-resekort också i andra städer i landet. I och med det nationella Walttikortets inträde på marknaden blir det lättare att resa inom andra städer.

Waltti finns redan i användning i flera städer i Finland. Det är ett slags betalkort som fungerar i kollektivtrafiken och kan ersätta flera resekort.

På Walttikortet kan man ladda pengar eller tid, beroende på hurdant avtal man har med stadens kollektivtrafik.

Bygger på lagändring

Bakgrunden till det som ska bli ett nationellt resekort, är en lagändring i slutet av 2009. Enligt den nya lagen ska kollektivtrafiken i hela landet göras till en lätt, och större, helhet. Ett mål är att kollektivtrafikresorna ska öka från 530 till 730 miljoner resor årligen.

Ett annat mål i lagstiftningen är att skapa ett landsomfattande biljettsystem till kollektivtrafiken.

Walttikortet kom först i bruk under sommaren 2014 och har därefter successivt vuxit till nya städer.

HRT vill vara med - om några år

Helsingforsregionens trafik har tidigare varit återhållsam med att prata om samarbete med Waltti, men nu när man börjar få igång det nya biljettsystemet är det klart att Waltti kommer att integreras också i huvudstadsregionen.

Risto Vaattovaara på HRT säger att det här och nästa år går ännu långt till att utveckla och förbättra det nya systemet, som träder i kraft senare i år.

- Preliminärt ser det ut som att tidigast 2018, säger Vaattovaara om när Waltti ska tas i bruk i huvudstadsregionen.

Eftersom HRT:s och Walttis kort använder samma teknik kommer korten att kunna korsanvändas.

Waltti växer snabbt

Rent praktiskt betyder det här att efter 2018 kommer du att kunna betala dina kollektivtrafikresor i alla finska städer med ditt HRT-resekort. Och har du ett Walttikort kan du betala på bussen, spårvagnen och metron i Helsingforsregionen med det.

För tillfället finns Walttisystemet i Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand och Uleåborg.

Nästa i tur att få Waltti är Tavastehus, Imatra, Kemi, Karleby, Kotka, St. Michels, Björneborg, Rovaniemi, Salo, Nyslott, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Mellersta Finlands NTM-central har redan gjort Walttikontrakt medan Södra Österbottens, Sydöstra Finlands, Lapplands, Birkalands, Norra Österbottens, Norra Savolax, Nylands och Egentliga Finlands NTM-centraler strax kommer att hänga på.