Hoppa till huvudinnehåll

Åbos parker blir invånarnas grönsaksland

hand håller i knippe morötter
hand håller i knippe morötter morötter

Det Gröna Året 2016 till ära satsar Åbo stad på stadsodling. I år erbjuds invånare möjligheten att starta små odlingar på allmänna områden.

Då Åbo stad i fjol bad allmänheten om tips på hur pengar i Fonden för stadens förskönelse kunde användas gällde ett av tipsen stadsodling. Den idén förverkligas nu.

Stadens invånare kan i år använda stadens mark till att odla nyttoväxter i så kallade odlingslådor. Den som vill nappa på kan välja en lämplig plats för sin odling i till exempel en park, en skvär eller någon annan allmän plats. Också till exempel tomma tomter kan användas för odling om de tillhör staden.

Staden bjuder på odlingslådor och mylla som hämtas till platsen. Frön, plantor, redskap och vatten står odlarna själva för.

Med två dagar kvar att anmäla sitt intresse och föreslå en plats för en odlingslåda har dryga åttio förslag redan tagits emot. Odlingsplatserna som önskats finns både i centrum och förorter.

Odling i låda på Brinkkalas gård i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström brinkkala

Anu Nuora vid Åbo stad berättar att så gott som alla allmänna platser kan komma på fråga, med några få undantag. Odlingslådor kommer inte att placeras i stadens så kallade representationsparker. Till dem hör parkerna vid Gamla stortorget och Åbo domkyrka, samt parken vid Åbo centralstation. Av praktiska skäl placeras odlingar inte heller på områden där flera evenemang ordnas, till exempel längs Aura ås stränder i centrum av staden.

De som ansvarar för en odlingslåda får själva välja vad de odlar. Det behöver inte vara nyttoväxter, också blommor och andra prydnadsväxter passar bra.

Nuora hoppas på att stadsodlingslådorna ska tas emot väl och att de ska slippa råka ut för ofog. Enligt Nuora märks det på platserna som föreslagits att hugade odlare troligen beaktat möjligheten att utsättas för vandalism och valt ställen där risken inte borde vara så stor.

En hand som håller i en knippe rädisor.
En hand som håller i en knippe rädisor. Bild: CC0/Skitter Photo rädisa

Odlingslådorna, i form av pallkragar, börjar dyka upp i stadsbilden så småningom då staden levererar dem till överenskomna platser.

Odlingsplatser kan föreslås genom Åbo stads feedback-tjänst på webben eller per telefon på numret 02 262 4444. Intresserade ska anmäla sitt intresse senast på onsdag 20 april.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland