Hoppa till huvudinnehåll

Hampa kunde användas mer i byggande

hamplabyrint
hamplabyrint Bild: YLE/Stefan Härus hamplabyrint

I Egentliga Finland ska man undersöka hur hampa kunde användas mer i byggande. Målet är att göra hamp-kalkmaterial till ett beaktansvärt alternativ inom byggbranschen, tack vare dess energieffektiva och ekologiska egenskaper.

Åbo yrkeshögskola har fått 70 417 euro för att undersöka hur bra hampan lämpar sig.

Inom projektet samlar man information om materialets ljudisolerande egenskaper och brandsäkerhet. Det ska ge en bas för produktutveckling och vara till nytta för företag. Man granskar också hur hampan förmultnar, för att lära sig hur det kan återanvändas som gödsel för åkrar så att inget avfall uppstår.

Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelsen beslöt att bevilja pengarna ur Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Dessutom ges statlig finansiering.

Turku Science Park får 503 551 euro för projektet "Life Science -accelerator". Målet är att öka medicin- och diagnostikutvecklingens produktivitet och främja branscher förknippade med dem.

Yrityssalo beviljas 361 603 euro för projektet "Salo - Connecting things 2016-2018". Målet är att samla ett kompetenscenter kring industriell internet till Salo. Man vill stärka företagens kunnande vad gäller digital affärsverksamhet, samt högskolornas möjligheter att svara på företagens kompetensbehov. Via projektet vill man också locka internationella partner till Salo.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland