Hoppa till huvudinnehåll

Äldrevården i Helsingfors blev ett slagträ i kampen mot skattesmitare

Thomas Wallgren, kandidat i riksdagsvalet 2015
Thomas Wallgren (SDP) vill att företag som säljer tjänster till Helsingfors stad ska visa upp sina skatteuppgifter. Thomas Wallgren, kandidat i riksdagsvalet 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan thomas wallgren

Thomas Wallgren (SDP) vill komma åt skattesmitare genom att kräva skatteuppgifter av företag som säljer tjänster till Helsingfors stad. Stadens jurist säger att förslaget inte följer lagen.

- Helsingfors stad förbereder en upphandling av äldreomsorg, jag har varit med om att ta fram ett förslag där vi skulle kräva att de som ger anbud i upphandlingsomgången skulle ge landvisa rapporter om sin verksamhet. Då skulle vi få fram i vilken mån de utnyttjar skatteparadis för aggressiv skatteplanering, säger Thomas Wallgren.

Jag tror inte att något företag skulle vilja ställa sig vid den skampålen att man klagar på Helsingfors som kräver transparens av dem.― Thomas Wallgren

På social- och hälsovårdsnämndens möte för två veckor sedan lämnade Wallgrens partikamrat Jouko Malinen in förslaget. Det går ut på att staden skulle kräva att anbudsgivarna med verksamhet i många länder ska lämna in detaljerade uppgifter landvis om var de betalar skatt. De företag som inte ger uppgifterna får inte vara med i anbudstävlan.

- Det som hände förra veckan var att man på basis av formfel fällde initiativet, och man kom inte så långt att man kunde avgöra om innehållet var i enlighet med alla upphandlingslagar, säger Joonas Leppänen (Vf) som understöder Malinens och Wallgrens förslag.

Joonas Leppänen
Joonas Leppänen, Vänsterförbundets ledamot i social- och hälsovårdsnämnden. Joonas Leppänen joonas leppänen

- Det gynnar alla att man sköter upphandlingar rättvist och genomskinligt. Om alla företag skulle göra så här så kunde upphandlingen baseras på tjänsternas kvalitet. Nu är det bara priset som avgör. När bara priset avgör leder det till att de företag som har den aggressivaste skatteplaneringen gynnas i upphandlingen, inte de som är bäst på att ge själva tjänsterna, säger Joonas Leppänen från Vänsterförbundet.

Rätt fråga, fel plats säger nämndens ordförande

Maija Anttila (SDP) som är ordförande för social- och hälsovårdsnämnden tycker det är fel plats att bekämpa skattesmitare.

- Nämnden måste fatta beslut som följer lagen. Vi kan inte fatta beslut hur som helst, säger Anttila.

Maija Anttila leder social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors.
Maija Anttila (SDP), ordförande för social- och hälsovårdsnämnden. Maija Anttila leder social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors. Bild: Yle / Ted Urho helsingfors fmge fullmäktigeledamot

Anttila håller med Wallgren och Leppänen om att staden inte ska köpa tjänster av bolag som inte betalar sin skatt i Finland. Men i det här ärendet tycker hon det är viktigare att garantera en bra vård för de åldringar vars serviceboende staden ska köpa in.

- Vi måste garantera att vården våra minnessjuka, psykogeriatriska patienter och missbrukare får kan fortsätta. Det är den största och viktigaste frågan. Skatteparadis är en annan sak, den ska vi diskutera och få in i våra upphandlingsregler, det hoppas jag också. Men det är en annan sak, det är inte fråga om det här ärendet, det har jag påpekat många gånger till Thomas Wallgren, säger Maija Anttila.

Nämnden måste fatta beslut som följer lagen. Vi kan inte fatta beslut hur som helst.― Maija Anttila (SDP)

Upphandlingen gäller serviceboenden för svenskspråkiga åldringar, finskspråkiga åldringar med demenssjukdomar, psykogeriatriska patienter och åldringar med missbrukarproblem. Kontraktet ska gälla från och med början av 2017.

Jurist: förslaget följer inte lagen

Stadsjurist Sami Sarvilinna på Helsingfors stad berättar för Yle Huvudstadsregionen att det förslag som Jouko Malinen (SDP) gjorde på social- och hälsovårdsnämndens möte den 5 april inte följer lagen om offentlig upphandling.

I Helsingfors stads egna regler om upphandling finns det inte några regler som direkt skulle kunna appliceras på det här fallet. I stadens egna regler finns bara en uppmaning att följa lagen om offentlig upphandling.

Stadens jurister har konstaterat att den utredning som Malinen och Leppänen vill att anbudsgivarna ska lämna in är mer utförlig än man enligt upphandlingslagen kan kräva.

”Fantastiskt fint om det blir en rättsprocess”

Thomas Wallgren skyggar inte inför juridiska problem.

- Jag tror inte att något företag gärna skulle vilja ställa sig vid den skampålen att man klagar på Helsingfors som kräver transparens av dem, säger Wallgren.

När bara priset avgör leder det till att företagen med den aggressivaste skatteplaneringen gynnas i upphandlingen.― Joonas Leppänen (VF)

Ärendet som nu tas upp i social- och hälsovårdsnämnden är bara ett led i en lång kamp som Wallgren fört mot skattesmitare.

- Det skulle vara fantastiskt fint om Helsingfors skulle bli den stad som visar upp den här kampviljan för hela världen så jag hoppas det skulle bli en rättsprocess, säger Thomas Wallgren.

Förslaget föll i nämnden

Vid social- och hälsovårdsnämndens möte i går röstade tre ledamöter för förslaget, resten röstade emot.

De flesta ledamöter är i grunden för att kämpa mot den grå ekonomin, men anser att man inte kan rösta för ett förslag som stadens jurist säger att inte följer lagen.