Hoppa till huvudinnehåll

Asylsökande och raseborgare kan få bättre kontakt

Mustapha, Ahmad, Moktear Abdi och Ahwas Aki bor på Raasepori Resort i Karis.
Asylsökande vid Raasepori Resort besökte i november Karjaan yhteiskoulu där de berättade för eleverna om sin situation. Mustapha, Ahmad, Moktear Abdi och Ahwas Aki bor på Raasepori Resort i Karis. Bild: Yle/Monica Slotte må bra dag

Kommunikationen kan bli bättre än den är i dag mellan flyktingförläggningarna och samhället runt omkring.

Det är tanken i ett försök som Justitieministeriet nu kör igång i samarbete med sju flyktingförläggningar i Finland. En av dem är Raasepori Resort i Antby utanför Karis.

Utbildning

Under våren utbildas asylsökande, personal och volontärer på förläggningarna samt kommunanställda i de kommuner där förläggningarna finns.
De asylsökande får utbildningen på sitt eget språk. På Raasepori Resort pågår utbildningen som bäst.

Vad tänker vi om varandra?

I höst kartlägger sedan Justitieministeriet både invånarnas och de asylsökandenas attityder i de kommuner där förläggningarna finns. Tanken är att i ett tidigt skede märka om det håller på att utvecklas spänningar mellan befolkningsgrupperna.

Hobbyer och jippon

Efter kartläggningen kör olika förbättringsprojekt i gång i samarbete med aktörer, till exempel föreningar som verkar i kommunerna. Det här sker under år 2017.

Det kan handla om jippon, volontärarbeten, hobbymöjligheter och kampanjer på sociala medier.

Känna igen och förebygga sådant som skapar konflikter

Hela pilotprojektet "Trust" (förtroende) pågår i tre år (2016-2018).

Målet på sikt är att förebygga konflikter. Det gör man genom att ta fram modeller för positiv växelverkan och olika samarbeten på orter där det finns flyktingförläggningar och asylsökande.

De övriga orterna som deltar är Vittis (Huittinen), Lieksa, Nurmijärvi, Uleåborg, Tammerfors och Torneå.

Mera information om projektet finns (på finska) på en webbplats för jämlikhet och demokrati.

Aktörerna som genomför Trust är Justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter i samarbete med Arbets- och näringsministeriet, Delegationen för etniska relationer, Migrationsverket samt olika organisationer.

Resort stänger men arbetet fortsätter

Migrationsverket meddelade för en tid sedan att tiotals förläggningar i Finland stänger då antalet asylsökande har minskat drastiskt sedan hösten 2015. En av dem är Raasepori Resort.

Katriina Nousiainen är överinspektör vid Justitieministeriet och ansvarig för hela projektet. Hon uppger att förläggningsnätet lever och förändringar kan ske snabbt.

- Samarbetet kanske kan fortsätta med Mjölbolsta om Resort stänger i höst, säger Nousiainen.

Hon poängterar också att förläggningarnas roll kanske i framtiden inte är den viktigaste.

- Samarbetet med staden får en allt större roll i framtiden när en del asylsökande får positiva besked och bosätter sig i området.

Läs också