Hoppa till huvudinnehåll

Dyrare dagis - förslaget går framåt

Barns stövlar på rad
Barns stövlar på rad Bild: Mikael Crawford/Yle Dagisbarn,dagis,daghem,stövlar,Vinterväder

Regeringens förslag om kännbara höjningar i avgifterna för kommunal småbarnsfostran har tagit ett steg framåt. Regeringen har lagt fram sitt förslag om saken och riksdagen debatterade förslaget i dag.

Oppositionspartierna betecknar höjningarna som orimliga. De befarar att de ökar på flitfällorna och ojämlikheten då familjer lyfts upp i en högre avgiftsklass då den förälder, som har lägre inkomster, återvänder till jobbet.

Förslaget går ut på att höja maximiavgiften för den kommunala dagvården och familjedagvården med 22 procent. I de lägre avgiftsklasserna skulle höjningarna inte vara lika stora.

Den högsta nya avgiften skulle vara 354 euro (för närvarande 283 euro) och den lägsta 27 euro. För familjens andra dagisbarn skulle man uppbära en avgift på 90 procent och för det tredje dagisbarnet 20 procent av det första barnets avgift.

En familj med två vårdnadshavare där de sammanslagna bruttoinkomsterna uppgår till 6 600 euro i månaden skulle höra till dem som ska betala högsta avgiften.

För familjer med mycket små inkomster bibehålls nollavgiftsklassen.

Barn i rutschbana
Barn i rutschbana Bild: Mikael Crawford/Yle rutschbana,daghem,Dagisbarn,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),Rutschkana

Emma Kari (De gröna) sade sig vara orolig över att avgiftshöjningarna drabbar medelinkomsttagarna och att det därmed innebär ett steg i riktning mot ett hemmamammasamhälle.

- Det är omöjligt att förstå målsättningarna med dylik politik om meningen inte är att få mödrar att stanna hemma, sade Kari.

SDP:s Satu Taavitsainen påpekade att höjningarna drabbar barnfamiljer som redan fått lida av tidigare sparbeslut.

Enligt Taavitsainen har höjningarna i kombination med slopandet av den subjektiva rätten till heldagsvård på ett dramatiskt sätt försämrat barnfamiljers ställning.

- Det höjer på tröskeln att börja jobba, säger Taavitsainen.

Stöd också från regeringspartiers representanter

Också regeringspartiernas riksdagsledamöter Kike Elomaa (Sannf.) och Sari Sarkomaa (Saml.) uttryckte oro över just medelinkomsttagarnas situation.

Sandlådan vid Steinerdaghemmet Solgården i Karis
Sandlådan vid Steinerdaghemmet Solgården i Karis Bild: Yle/Katrinna Laine solgården

- Avgifterna är i överkant för medelinkomsttagare. Kanske man ännu borde fundera om man kan göra något åt det så att avgifterna inte stiger så drastiskt i den gruppen, sade Elomaa.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) motiverade förslaget med sparbehovet.

- Jag tror att finländarna känner till den ekonomiska situationen alldeles väl. Det är framför allt barnen som lider om vi fortsätter att skuldsätta oss och inte kommer oss för att fatta beslut, sade Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasonen påpekade att reformen gör det mer lönsamt för dem med de minsta inkomsterna att ta emot jobb.

Förändringarna i dagisavgifterna skulle gälla en stor mängd människor - det finns 290 000 familjer med barn under skolåldern i Finland.

Kommunerna bestämmer i sista hand om höjningar i dagvårdsavgifterna.

Ursprunglig artikel Matti Koivisto/Yle Uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes