Hoppa till huvudinnehåll

Klagomål över flugor ökar

Fluga söker nektar på blomma.
Fluga söker nektar på blomma. Bild: YLE/Strömsö nektar

Flugorna har ökat och detsamma gäller klagomålen över flugolägenheter. De två, tre senaste åren kan man kalla det en explosionsartad ökning, säger Martin Stenbacka på NTM- centralen.
Stenbacka övervakar jordbruk och farmer.

Klagomålen koncentrerar sig till juli-augusti. Geografiskt kommer de flesta klagomålen från Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad och Kronoby.

Flugproblemet är numera nummer ett, på andra plats kommer luktolägenheter, säger Nykarleby stads miljövårdssekreterare Mathias Backman.

Nykarleby är den tätaste farmkommunen i landet med 250 farmer.

Måsar och kråkor är inte ett lika stort problem som tidigare. Det har blivit vanligare med skyddsnät som hindrar fåglarna att komma åt mat som fallit ner från burarna.

Tillfälligt flugproblem?

Vad exakt de ökade flugproblemen beror på kan inte övervakarna svara på. Eventuellt kan de ha att göra med de senaste årens väderlek, eller så finns det någon annan orsak.

Flugproblemen är som störst i juli och augusti. Det är då personer brukar ringa till miljövårdssekreterarna, hälsovårdsinspektörerna eller NTM- centralen. Ingen har fört räkning, men antalet klagomål har ökat.

På NTM- centralen rycker man ut till området och granskar farmerna. Flugorna kan oftare härledas till farmer än svin- och fähus.

Vanliga rekommendationer från NTM- centralen är att köra bort gödseln oftare, använda tillräckligt med strö eller torv och kalk. Påträffas mycket flugor och larver kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

Nu återstår att se om flugproblemen var ett tillfälligt fenomen, eller om klagomålen fortsätter också i sommar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten