Hoppa till huvudinnehåll

NTM-centralernas kunder är nöjda

Statens ämbetshus i Vasa.
Arkivbild. Statens ämbetshus i Vasa. Statens ämbetshus i Vasa. Bild: Yle/Rolf Granqvist ntm-centralen,Statliga myndigheter,arbetskrafts- och näringscentraler,Vasa,Vasa ekonomiska region

Kunderna upplever NTM-centralernas service som sakkunnig och vänlig och de är nöjda med servicen. Trots att NTM-centralerna har tvingats minska sin personal och koncentrerat funktioner verkar det inte ha påverkat kunderna under år 2015.

NTM-centralen undersöker årligen hur nöjda kunderna är och i årets undersökning deltog knappt 3 500 kunder vid de 15 NTM-centralerna i landet.

4,1 i medeltal

NTM-centralerna skriver i ett pressmeddelande att det riksomfattande vitsordet för "tjänsten i sin helhet" är över fyra (4,10) på skalan ett till fem. År 2014 var resultatet 4,13. NTM-centralernas bästa vitsord får "vänlig betjäning" (4,22). Företagskunderna är nöjdast och minst nöjda är kunderna med behandlingstiden (3,93).

Företagstjänsternas analys- och konsultationstjänster får beröm för att det går snabbt och enkelt att få tillgång till tjänsten och att nyttan direkt märks i affärsverksamheten. Utbildningstjänsterna får positiva kommentarer om utbildningarnas innehåll och genomförande.

Enligt NTM-centralerna förväntar sig kunderna att det ska gå smidigt att uträtta ärenden och välfungerande e-tjänster blir allt viktigare.

Tillståndstjänsterna får kritik för den tröga ansökningsprocessen och delvis också för kundservicens anträffbarhet. Övervakningstjänsternas kunder är missnöjda med dokumentationskraven, som kunderna upplevde som tunga.