Hoppa till huvudinnehåll

Wärtsilä säger upp 270 i Finland - oklart hur många i Vasa

Wärtsilä planerar stora uppsägningar. Enligt dagens pressmeddelande kommer 550 jobb att försvinna från Wärtsilä - 270 av dem finns i Finland.

Det är ännu inte klart hur många som berörs i Vasa där merparten av Wärtsiläs anställda i Finland finns.

- Kallelse till samarbetsförhandlingar kommer nästa vecka, det är det enda jag vet just nu. Men vi har ännu permitteringar på gång efter höstens samarbetsförhandlingar, säger Ralf Holmlund, huvudförtroendeman för tjänstemän och högre tjänstemän på Wärtsilä i Vasa.

Stefan Damlin, vd för Wärtsilä Finland, säger att utsikterna är annorlunda nu än vad de var i höstas när man samarbetsförhandlade senast.

- Vi har för tillfället en svår situation på marinsidan. Aktiviteten på marknaden är betydligt lägre än vad den normalt brukar vara. Hittills i år har det beställts 77 skepp då det normalt beställs 100 skepp globalt.

För ett halvt år sedan omorganiserades Marine Solutions. Nu påverkas enheten av samarbetsförhandlingar igen. Den här gången berör förhandlingarna också Energy Solutions samt alla stödenheter.

- Vi inleder samarbetsförhandlingar nästa vecka. Det är för tidigt att säga var i Finland vi kommer att säga upp flest, säger Damlin.

Forskning och utveckling till Finland

Wärtsilä förklarar uppsägningarna med den hårdare konkurrensen och det nya marknadsläget. Av den orsaken bör koncernen lägga om sin organisation.

- Därför har vi i dag offentliggjort planer för att omstrukturera affärsverksamheterna Marine Solutions och Energy Solutions, skriver Wärtsilä i sin delårsrapport.

Dessutom planerar Wärtsilä koncentrera en större del av produktutvecklingen av motorer till Finland. Syftet är att förkorta utvecklingscyklerna.

- Den här omstruktureringen är en positiv sak. Det gör att vår produktutvecklingsfunktion och aktivitet förstärks ytterligare i Vasa. Det betyder också att produktutvecklingen kommer att vara en av våra starka profileringar i Finland och Vasa, säger Damlin.

Nedskärningarna ska enligt koncernen leda till årliga inbesparingar på 50 miljoner euro. Omstruktureringen kommer att kosta 50 miljoner euro, uppskattar bolaget.

Wärtsiläs orderingång och omsättning minskade under perioden januari-mars med en respektive två procent. Resultatet per aktie uppgick till 0,30 euro (0,43).

Många utmaningar

I delårsrapporten skriver Wärtsillä att marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli krävande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är utmanande eftersom överkapaciteten fortsätter att begränsa efterfrågan på nybyggen inom sektorn för handelsfartyg. Det låga oljepriset påverkar å sin sida investeringar i offshoreprojektering.

Det låga gaspriset påverkar igen efterfrågan på LNG-tankfartyg.

Wärtsilä verksamt i 70 länder

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier för marin- och energimarknaderna. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro och hade nästan 19 000 anställda i över 70 länder.

Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.