Hoppa till huvudinnehåll

Nickby brandstation behöver saneringsplan

dörrar vid brandstation
dörrar vid brandstation Bild: Yle/Erica Vasama sibbo brandstation

Nickby brandstation i Sibbo måste få en saneringsplan fort.

Nu har också Regionförvaltningsverket konstaterat att brandstationen är i uselt skick.

Under en arbetsskyddsgranskning på stationen konstaterade verket att det finns ett flertal fuktskador på väggar, tak och golv.

Företagshälsovården konstaterade samma sak i januari 2016. En inspektör på Nylands arbetarskyddsdistrikt utförde en inspektion på brandstationen redan år 2009.

Behöver saneringsplan

Räddningsverket hyr huset av Sibbo kommun.

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland tar ställning till frågan nästa vecka. Förslaget är att nämnden ber Sibbo kommunstyrelse om en saneringsplan.

Arbetsgivaren ska lämna in en skriftlig utredning om byggnadens skick och ett utlåtande från företagshälsovården om de risker för hälsan som inneluftens kvalitet orsakar.

Det är bara en tidsfråga innan personalen börjar lida av den undermåliga inneluften, anser Regionförvaltningsverket.

Planen ska vara klar senast i början av juni.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland