Hoppa till huvudinnehåll

Okunskapen om hiv fortfarande ett problem

Blodprov
Blodprov Bild: Mikael Crawford/Yle blodprovstagning,blodprov

Hivmedicinerna biter inte på sjukdomens sociala stigma. Enligt Röda Korset kan missuppfattningar om hivviruset i värsta fall leda till att folk struntar i att testa sig.

- En del av befolkningen tror fortfarande att hiv kan spridas med kramar, pussar eller toastolen, säger Miia Rosenqvist.

Rosenqvist ansvarar för Röda Korsets nya hivmottaging, även känd som pluspunkt eller plussapiste, i Åbo. Hon tror att landets sexualundervisning fortsättningsvis inte nått fram.

- De gamla uppfattningarna lever fortsättningsvis. Vi vill ändra på det så att folk får den verkliga faktan.

Miia Rosenqvist, Minna Rautanen
Från vänster: Miia Rosenqvist, som ansvarar för Röda Korsets nya hivmottaging och Minna Rautanen, Röda Korsets programchef för Egentliga Finlands distrikt. Miia Rosenqvist, Minna Rautanen Bild: Yle / Adrian Perera miia rosenqvist, minna rautanen

Homofobi fortfarande en del av hiv

Finländare har många missuppfattningar om hiv. Viruset uppfattas fortsättningsvis som en något som i första hand drabbar män som har sex med män.

Folk tänker att de inte kan få hiv eftersom de inte har sex med andra män, eller är sprutnarkomaner.― forskaren Mari Luntamo.

Forskaren Mari Luntamo har tidigare arbetat för Förenta Nationernas aidsprogram, UNAIDS. Hon understryker att hivforskningen är ett snårigt ämne som måste beakta flera faktorer. Till exempel tyder statistiken på hälften av alla finländare som smittats av hiv genom heterosexuella förbindelser har smittats utomlands.

Jämfört med det globala hivläget - knappt 37 miljoner smittade - har Finland läget under kontroll. Sedan 1980-talet har man dokumenterat 3574 hivfall i Finland, uppger Institutet för Hälsa och Välfärd. Men den globala siffran är en uppskattning och den finska siffran är långt ifrån entydig.

- Det är fråga om dokumenterade fall. Många finländare kan vara smittade utan att de vet om det, säger Luntamo.

Hälsofostran stampat på stället en längre tid?

Det är viktigt att testa sig för hivviruset 3 månader efter att man till exempel haft oskyddat sex. Då kan medicineringen påbörjas i tid, vilket betyder att man lever längre, samt minskar risken att man för smittan vidare.

- Men tröskeln kan vara hög, särskilt på den egna hälsostationen. Där kan finnas bekanta som känner igen en. Det är mycket viktigt att man får testa sig anonymt, säger Rosenqvist.

Minna Rautanen, Röda Korsets programchef för Egentliga Finlands distrikt tror att sexualundervisningen gått på sparlåga de senaste tio åren.

- Man har skurit ner på hälsofostran och förlitar sig på internet. Men trots att informationen finns där måste man själv välja att leta reda på den. Nu känns det som om vi tänker att det finns läkemedel som biter på hiv, att viruset "är en besegrad sjukdom".

Rosenqvist tror också att sexualupplysningen inte nått sitt mål hittills.

- Medicinerna biter inte på hur samhället stämplar dig. En hivdiagnos kan vara katastrofal för en person och hennes umgängeskrets. Ur den synvinkeln har hiv inte besegrats, säger Rosenqvist.

Yle frågade sex Åbobor ifall de var oroliga för hiv. Samtliga svarade att de inte var oroliga.

- Ska vi säga som så att inte far man omkring på det viset heller, så inte anser jag mig vara i riskzonen, säger Andreas Johansson, 25 år gammal.

- Jag anser inte ha orsak att vara orolig. Jag anser inte att det berör mig annat än att jag vet vad jag ska vara försiktig med, säger Anna Lumme, 25.

Andreas Johansson
Andreas Johansson. Andreas Johansson Bild: Yle / Adrian Perera andreas johansson
Anna Lumme
Anna Lumme- Anna Lumme Bild: Yle / Adrian Perera anna lumme

- Jag är gift, jag har inga lösa sexuella förbindelser det skulle kunna smitta genom och jag behöver inte blod, säger Johan Franzén, 36.

Lotta Siltanen, 19, säger att hon skulle uppskatta att samhället förde en dialog om fenomenet.

- Det är viktigt att sprida information om sådana sjukdomar eftersom de ofta är tabubelagda. Folk kanske inte riktigt vågar ta upp det. Allt som har med sex brukar vara tabubelagt. Vi lever i en sådan kultur och en sådan värld.

Johan Franzén
Johan Franzén. Johan Franzén Bild: Yle / Adrian Perera johan franzen
Lotta Siltanen
Lotta Siltanen. Lotta Siltanen Bild: Yle / Adrian Perera lotta siltanen

Största delen av landets dokumenterade hivfall är mellan 20-44 år gamla.

Röda Korsets efterlyser fler sjukskötare och läkare som kan delta i provtagningssituationen, samt fler frivilliga som vill hjälpa till med informeringen.

Den nya hivmottagningen öppnar nästa tisdag. Efter det siktar man på att ha öppet varje tisdag, klockan 17-19. Mottagningen finns på Universitetsgatan 24 A, våning 4.

(Artikeln uppdaterades 26.4. klockan 6:38)

Hiv

  • Har oftast inga synliga symptom.
  • Vänta 3 månader efter det oskyddade samlaget innan du testar dig. Hiv kan också spridas via blod eller ammning.
  • Om du är osäker kan du ringa Röda Korsets hivrådgivningsnummer 02032700 (måndag-torsdag klockan 17-20) eller hivstödcentralen på 0207465705 (måndag - torsdag klockan 10-15:30).

Om du vill hjälpa Röda Korset hittar du mer information här

Läs också

Åboland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Åboland