Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå indexhöjer dagvårdsavgifterna

Barn leker i dagis
Det kan bli större höjningar av dagisavgifterna i Sjundeå senare i vår. Barn leker i dagis Bild: Mikael Crawford/Yle Dagisbarn,daghem,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),mammapappabarn

Föräldrar med barn i dagis i Sjundeå kan få betala lite mer för dagvården i höst. Bildningsnämnden i Sjundeå väljer att höja dagvården enligt den indexjustering som lagen tillåter.

I och med indexjusteringen höjs också inkomstgränserna så det är inte säkert att dagvården blir dyrare för alla föräldrar.

Den högsta dagvårdsavgiften höjs från 283 euro per månad till 290 euro. Samtidigt höjs den högsta inkomstgränsen från 1 355 euro till 1 403 euro per månad.

Avgifterna kan ännu stiga rejält

Riksdagen ska i vår behandla en lag som gör det möjligt för kommunerna att höja dagvårdsavgifterna rejält. Då stiger den högsta dagvårdsavgiften till 354 euro per månad.

Men det är inte säkert att kommunerna väljer att gå in för riktigt så här stora förhöjningar. Frågan ska behandlas skilt i alla kommuner, också Sjundeå.

Sjundeå kan börja ta betalt för antalet timmar

Traditionellt har föräldrarna kunna välja att ha sitt barn ett visst antal dagar per månad på dagis. Det betyder samtidigt att man har fått betala en lägre avgift.

Nyligen ändrades ändå lagen om subjektiv rätt till dagvård. Det betyder att föräldrar som är hemma, till exempel för att de är arbetslösa eller för att det finns mindre barn i familjen, inte längre få ha sitt barn på daghem hela dagen.

Dörren till en TE-byrå.
Om föräldrarna är arbetslösa får barnet inte vara i heldagsvård. Dörren till en TE-byrå. Bild: YLE/Hanna Sihlman arbets- och näringsbyrån i borgå

I Sjundeå följer man den gräns lagen ger möjlighet till och det betyder att man bara har rätt till 20 timmar dagis i veckan om man inte jobbar eller studerar på heltid.

Eftersom lagen numera räknar timmar tänker Sjundeå också gå in för att ta betalt för antalet timmar ett barn är på dagis. Det betyder att det i framtiden kommer att finnas hela sju olika betalningsnivåer där man som mest betalar 100 procent av dagvårdsavgiften och som minst betalar bara 20 procent av avgiften.

Nytt mätsystem

Att mäta antalet timmar istället för att räkna antalet dagar utgör i sig ändå en utmaning. Det är lätt att räkna dagar eftersom barnet antingen är på dagis eller inte, men att hålla redan på antalet timmar varje barn är på dagis under en vecka är svårare.

Därför har Sjundeå nu tagit i bruk ett nytt elektroniskt system för att bokföra barnens närvaro på dagis. Systemet har testats inom familjedagvården och i liten skala på daghem.

Men från och med maj och under hösten ska alla daghem testa systemet så att det kan tas i bruk på riktigt vid årsskiftet.

Alla föräldrar får en elektronisk bricka. Den brickan drar de över en mobiltelefon som automatiskt registrerar när barnet kommer och när barnet går hem.

I år testas alltså systemet, men från och med nästa år är tanken att föräldrarna ska få räkning enligt hur många timmar deras barn på riktigt är på dagis.

Läs mera:

Nu stiger dagisavgifterna – men ensamförsörjare får lindring

Dagvårdsavgiften höjs rejält för höginkomsttagare. Samtidigt sjunker den en aning framförallt för ensamförsörjare. Dagvården förblir avgiftsfri för familjer med mycket låga inkomster.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland