Hoppa till huvudinnehåll

Bibliotek i Hangö och Raseborg vill vara med i gemensam databas

Hangö bibliotek.
Hangö bibliotek. Hangö bibliotek. Bild: Yle/Monica Slotte låneböcker

Biblioteken i Nyland planerar att samarbeta ännu mera. Ett gemensamt bibliotekssystem ska göra utveckling enklare och ett öppet gränssnitt gör det möjligt att ansluta sig till flera olika tjänster.

Det är Borgå landskapsbiblitotek som ansvarar för att bibliotekssystemet Koha införs om det godkänns.

Hangö och Raseborg behandlar ärendet nu

Nämnden för kultur- och medborgarverksamhet i Hangö och kulturnämnden i Raseborg ska behandla ärendet på tisdag (26.4).

Förslaget i båda städerna är att man går med i projektet att skapa ett gemensamt datasystem. Om det godkänns köper kommunerna aktier i aktiebolaget Koha-Finland för 0,11 euro per invånare.

Tretton kommuner i Nyland

Bibliotek i tretton kommuner i Nyland vill skapa ett gemensamt datasystem. I juni 2015 beslutade biblioteken starta beredningen, men Helmetbiblioteken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda är inte med.

I slutet av år 2016 kommer bibliotekssystemet Koha att vara i bruk i cirka 70 kommuner med över 170 bibliotek.

Tanken är att bibliotekssystemet Koha tas i bruk stegvis åren 2016-2018.

Öppen källkod

Systemet Koha baserar sig på öppen källkod. Öppen källkod gör att biblioteken har möjlighet att påverka utvecklingen av systemet och hanteringen av egna data i databasen.

Kundgränssnittet Finna ska också tas i bruk och det gör att biblioteken får bredare anslutbarhet till olika tjänster. Det gör verksamheten effektivare och ekonomiskt förmånligare.