Hoppa till huvudinnehåll

Skypo: Utländska försök att påverka energipolitiken

Skyddspolisens dörr
Skyddspolisens dörr Bild: Juha-Pekka Inkinen brottslighet

Utländsk underrättelsetjänst försökte under 2015 påverka beslut om energipolitiken i Finland, säger Skyddspolisen i sin årsbok, enligt Finska Notisbyrån (FNB).

Skypo vill dock inte in på detaljer, och nämner inte vilket lands underrättelseverksamhet det varit fråga om eller vilka enskilda energipolitiska beslut det handlade om.

Skypos informationschef Jyri Rantala säger till FNB att Skypo inte desto mera ämnar informera om saken.

Det är första gången som Skyddspolisen publicerar den här typens årsbok. Boken ersätter Skypos årsberättelse.

I boken beskrivs bland annat terrorismläget och främmande staters underrättelseverksamhet i Finland.

Enligt Skypo förekom det en aktiv underrättelseverksamhet i Finland under år 2015. I många fall handlade det om verksamhet som genomfördes på ett betydligt aggressivare jämfört med tidigare år. Skyddspolisen tvingades därför flera gånger ingripa i viss underrättelseverksamhet i Finland, sägs det i årsboken.

Utöver energipolitik fanns det också centrala strävanden inom underrättelseverksamheten att utreda det politiska läget efter riksdagsvalet på våren. Avsikten var att utreda den politiska ledningens och medborgarnas inställning till EU-politiken och Natosamarbetet, säger Skyddspolisen i sin årsbok.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes