Hoppa till huvudinnehåll

Exakt 30 år sedan Tjernobylkatastrofen - många minnesceremonier

Det har förflutit exakt 30 år sedan kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Minnesceremonier har hållits på olika håll. En religiös ceremoni hölls bland annat i kyrkan St. Michael i Kiev till minnet av offren för olyckan.

Ceremonin har hållits varje år i samma kyrka. En speciell klocka ringer in dagen - och antalet klockslag har alltid varit det samma som det antal år som har förflutit sedan katastrofen. Den här gången blev det alltså 30 slag.

Tidigare anställda vid kärnkraftverket i Tjernobyl deltog i ceremonin. Också överlevande så kallade likvidatorer var närvarande. Likvidatorerna var unga män som för 30 år sedan kallades in från olika håll av Sovjetunionen för att spärra av katastrofzonen, begrava radioaktivt nedfall och skydda grundvattnet.

Efter ceremonin drack deltagarna vodka och intog mat till minne av de avlidna i enlighet med ortodox tradition.

Minnesceremoni 26.4.2016 - 30 år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl.
Minnesceremoni 26.4.2016 - 30 år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO Ukraina,Tjernobylolyckan,Kiev,kärnkraftverk,kärnkraft,kärnkraftsolyckor,katastrofer,radioaktiv strålning
Minnesceremoni 30 år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl.
Minnesceremoni 30 år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO Tjernobylolyckan,minnesceremoni,kärnkraftverk,kärnkraftsolyckor,Ukraina
Minnesceremoni 26.4.2016 - 30 år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl.
Minnesceremoni i Kiev. Minnesceremoni 26.4.2016 - 30 år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO Tjernobylolyckan,Tjernobyl,kärnkraftsolyckor,kärnenergi,minnesceremoni
"Likvidatorer" som städade upp efter Tjernobylolyckan. Minnesstund 26.4.2016 i Kiev.
"Likvidatorer" som städade upp efter Tjernobylolyckan. Minnesstund 26.4.2016 i Kiev. "Likvidatorer" som städade upp efter Tjernobylolyckan. Minnesstund 26.4.2016 i Kiev. Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO likvidatorer,Ukraina,Kiev,minnesceremoni,Tjernobyl,Tjernobylolyckan,kärnkraftverk,kärnkraftsolyckor

Minnesceremoni i Kiev. Kvinnor med porträtt av män som dött i samband med arbeten efter olyckan.
Minnesceremoni i Kiev. Kvinnor med porträtt av män som dött i samband med arbeten efter olyckan. Minnesceremoni i Kiev. Kvinnor med porträtt av män som dött i samband med arbeten efter olyckan. Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO Tjernobylolyckan,Tjernobyl,kärnkraftverk,kärnkraftsolyckor,Ukraina,minnesceremoni

Explosionen skedde strax efter midnatt

Strax efter midnatt, natten till lördagen den 26 april 1986 exploderade en av reaktorerna i kärnkraftverket Tjernobyl.

Först på söndagen den 27 april - då luften hade varit fylld med radioaktivitet i närmare 40 timmar - evakuerades invånarna i den närbelägna staden Pripjat.

Resten av världen fick inte veta någonting - men höga strålningsvärden uppmättes på många håll. På måndag morgon den 28 april 1986 gick larmet på kärnkraftverket i Forsmark utanför Stockholm.

Nästan tre dygn efter olyckan har man i Finland ingen aning om vad som hade hänt.