Hoppa till huvudinnehåll

Gästhamnarna gör sig redo för säsongen

Båter vid en brygga i Korpo.
De flesta gästhamnar i Pargas öppnar kring valborg. Båter vid en brygga i Korpo. Bild: Yle/Johanna Ventus båt

De flesta gästhamnar i Pargas slår upp sina dörrar vid valborg. Staden lyfter upp gästhamnarna i sin strategi. I år står Nagu högst i prioritet.

Sommaren närmar sig med stormsteg och i gästhamnarna i Pargas pågår förberedelserna för fullt. Högsäsongen drar igång kring midsommar, men de flesta gästhamnar slår upp sina dörrar nu på valborgsmässoafton.

Staden satsar på gästhamnen i Nagu

Pargas stad lyfter fram gästhamnarnas betydelse i sin strategi. I nuläget ligger fokus på gästhamnen i Nagu.

nagu gästhamn
Gästhamn i Nagu ligger i fokus. nagu gästhamn Bild: Yle/Peter Karlberg nagu gästhamn

Förbindelsebåtsbryggan är i dåligt skick och måste förnyas. Det är staten med NTM-centralen i spetsen som står för kostnaderna och om tidtabellen håller ska bryggan åtgärdas under år 2017-2018. I samband med det kommer staden att passa på att göra andra investeringar i gästhamnen och budgeten på 560 000 euro är fördelad på åren 2016-2018.

Investeringar i Nagu som staden vill förverkliga med projektpengar

 • Strandskoningen bör förnyas. En helt förnyad strandskoning kostar 700- 800.000 euro.
 • Pontonbryggorna är delvis i mycket dåligt skick och bryggorna bör förnyas. Kostnaden ligger på uppskattningsvis 800.000 euro.
 • Investeringarna kräver tilläggsfinansiering.

Staden har investerat i Iniö och Houtskär

I årets budget är det alltså Nagu som ligger i fokus, men staden har tidigare satsat på att rusta upp gästhamnarna i Houtskär och Iniö.

Gästhamnen I Iniö invigdes sommaren 2013. Bild: Yle/Patrik Stenbacka gästhamn

Sommaren 2013 invigdes den nya Norrby gästhamn i Iniö med plats för cirka 40 båtplatser och ett nytt servicehus.

Investeringar i Norrby gästhamn (2011-2013)

 • Byggande av familjebastu och sanitära utrymmen
 • Byggande av osmosanläggning
 • Betongbryggor och muddring av hamnområdet
 • Pontonbryggor
 • Markarbeten

Totalkostnad på cirka 1,7 miljoner euro, varav 250 000 från Europeiska regionala utvecklingsfonden
och drygt 820 000 från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Också i Houtskär har det hänt mycket de senaste åren. Inför säsongen 2009 var läget akut, då man plötsligt upptäckte vattenskador i gästhamnen. En renoveringsrumba inleddes och sedan dess har man bland annat byggt både bastu och terrass och så har bryggan förlängts.

Investeringar i Näsby gästhamn (2010-2013)

 • Byggande av bastu och sanitära utrymmen
 • Strandkant stödd med betongbrygga
 • Terass och tak till restaurangen
 • Förrådsbyggnad
 • Stenläggning av stranden
 • Pontonbrygga, bojar, el och belysning
 • Byggande av tak för avfallskärl
 • Asfaltering av hamnen

Totalkostnad på cirka 730 000 euro, varav hälften är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Också i år har man fullt upp inför säsongsöppningen då golvet i restaurangen har bytts ut under våren.

- Vi har massor att göra ännu så det kommer att bli väldigt bråttom om vi ska hinna i tid, men även om vi inte har allt klart kommer vi att öppna till valborgsmässoafton, slår företagaren Therese Skaag fast.

Terese Skaag vid gästhamnen i Houtskär.
I Houtskär jobbar man för fullt för att hinna bli klar med renoveringen till valborg. Terese Skaag vid gästhamnen i Houtskär. Bild: Yle/Johanna Ventus houtskär gästhamn

Gästhamnen i Korpo vill närmare centrum

I Korpo är det lugnare. Visst finns det också i Korpo en hel del att göra inför säsongsöppningen, maskiner ska servas, avtal skrivas och stugor städas, men det mesta börjar gå på rutin vid det här laget, konstaterar företagaren Kjell Eriksson.

- Vi är en sammansvetsad grupp som varit med flera år. Alla vet vad som ska göras så vi har läget under kontroll, säger Eriksson.

Kjell Eriksson går mot gästhamnen i Korpo.
Kjell Eriksson känner sig redo för att terrassen i Korpo ska fyllas med gäster. Kjell Eriksson går mot gästhamnen i Korpo. Bild: Yle/Johanna Ventus korpo

Men mycket har hänt också i Korpo sedan starten år 1992. Då stod det en grillkiosk på den plats där det i dag finns både restaurang, terrass och klädförsäljning. Men visst finns det ännu saker på Kjell Erikssons önskelista över sådant som kunde förbättras i hamnen.

- Om jag får önska fritt skulle jag vilja se att hela viken skulle muddras och pålas, så man skulle kunna förstora gästhamnen med 20-30 båtplatser, säger Eriksson

En annan vision är att knyta ihop hamnen med centrum i Korpo.

- Vi borde få hamnen närmare centrum och centrum närmare hamnen. Hamnen ligger över en kilometer från byn, där det finns mera service och vägen dit borde göras mer attraktiv. Med tanke på hur mycket biltrafik som kör ut hit till hamnen och förbindelsebryggan här bredvid så borde också avtagsvägen bli bättre, säger Eriksson.

Ny gästhamn på gång i Nagu

I Nagu finns alltså gästhamnen med i stadens budgetplaner, men det är inte det enda som är aktuellt då det gäller gästhamnar på orten. I en nära framtiden är det tänkt att Bodö i Nagu ska få en gästhamn med övernattningsmöjligheter för 30 personer.

bodö
Hur låter en gästhamn på Bodö? Sådana planer har Naguföretagare. bodö Bild: Privat nagu

Det är köpmannaparet Nina Liski-Tirkkonen och Janne Tirkkonen som tillsammans med Nötöbodens ägare Jan-Erik Karlsson och Teija Åberg-Karlsson planerar att redan nu till sommaren öppna en gästhamn med 15 båtplatser.

- Med tanke på att butikssäsongen är så kort har vi funderat på hur man kunde förlänga säsongen. Speciellt hösten har varit fin de senaste åren, men då skolorna börjar blir det väldigt lugnt i butiken. Genom att öppna en gästhamn på Bodö hoppas vi på en längre säsong, säger Jan-Erik Karlsson.

Jan-Erik Karlsson
Jan-Erik Karlsson hoppas förlänga säsongen med en gästhamn på Bodö. Jan-Erik Karlsson Bild: Yle/Johanna Ventus naguföretagare

Meningen är inte att konkurrera med gästhamnen i Nagu centrum.

- Där finns lyxkrogar och restauranger och den typen av service. Vi skulle satsa på naturupplevelser och vara ett alternativ till kroglivet. Vår huvudsakliga målgrupp är barnfamiljer, säger Karlsson.

Ny förtagare tar över rodret i Pargas

Också i Pargas blåser nya vindar. Där tar en ny företagare över gästhamnen inför sommarens säsong. Företagaren Kjell Gustavsson har redan hunnit göra en del förändringar.

Kjell Gustafsson är ny värd i gästhamnen i Pargas
Kjell Gustavsson är ny gästhamnsföretagare i Pargas. Kjell Gustafsson är ny värd i gästhamnen i Pargas Bild: Yle/Maud Stolpe kjell gustafsson

Så gott som allt i köket är förnyat och utomhus jobbar man som bäst med att installera en ny glasterrass med upp- och nersänkbara väggar. I den inre terrassen är panelerna nya och golvet utbytt i hela huset. Också bryggorna har nytt virke och en ny pontonbrygga ska installeras.

Inom staden finns det planer på att ge gästhamnen ett ordentligt ansiktslyft. I samband med Yle Teemas tv-satsning "Ett nytt Pargas" sommaren 2014 gjorde en grupp arkitekter upp skisser för gästhamnen som fick ett positivt mottagande. Några pengar i budgeten för att förverkliga planerna in nuläget finns inte, och de satsningar som nu har gjorts står alltså företagaren Kjell Gustavsson själv för.

- Man måste våga satsa för annars vinner man ingenting, säger Gustavsson.

”Det lönar sig att satsa på gästhamnarna”

Det varierar alltså hur mycket staden satsar på de olika gästhamnarna och just nu ligger Nagu i fokus. Skärgårdsföretagarna hoppas alla att det inte ska sluta där.

- Gästhamnarna är otroligt viktiga. Då folk kommer hit med båt så är gästhamnen deras första intryck av Pargas stad. Det är viktigt att servicen fungerar och att gästerna bli väl mottagna, säger Kjell Eriksson i Korpo.

- Jag tror absolut att skärgårdskommuner måste satsa på sina gästhamnar. Det är inte bara jag som gästhamnsföretagare som drar nytta av att det kommer folk hit, det gör också restaurangerna och butikerna uppe i byn. Att satsa på gästhamnar är ett klokt drag, säger Therese Skaag i Houtskär.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland