Hoppa till huvudinnehåll

Miljoner år gammal benbit hittad i Finland

Fossil
Fossil Bild: Veikko Sorsa/HU fossil

Ett gammalt benfynd från Salo-trakten har visat sig vara ännu äldre och mer betydelsefullt än forskarna först trodde. Det som antogs var ett mammutben visade sig komma från en art som dog ut långt före mammutarna.

För ungefär 50 år sedan hittades ett stort ben av vad man då trodde var en mammut. Men nu visar noggrannare undersökningar att benbiten från Suomusjärvi i själva verket kommer från en utdöd art av elefantdjur som levde före mammutarna, och att benbiten är minst 5 miljoner år gammal. Den kan vara upp till 19 miljoner år gammal.

Det är många tiotals gånger äldre än den hittills äldsta benbiten från ett däggdjur som har hittats i Finland. Den kommer från en mammut och hittades i Nordsjö i Helsingfors i samband med hamnbygget. Mammutbenet är omkring 120 000 år gammalt.

Ben från utdött elefantdjur

Den miljontals år gamla benbiten antas ha förts med isblock till det som idag är Finland. Benet har förstenats och det är svårt att säga exakt vilken djurart det kommer ifrån, men strukturen i benet visar att djuret tillhörde släktet Deinotherium.

Deinotherium
En rekonstruktion av elefantdjuret Deinotherium. Den jämförs här med en afrikansk elefant. Deinotherium Bild: Ville Sinkkonen fossil,utdöda djur,Deinotherium,elefantdjur

Bjässarna var förhistoriska släktingar till dagens elefanter och hade kortare snablar och nedåtböjda betar. Deinotherium var ett av de största landlevande däggdjuren någonsin och levde under tidsperioden miocen, som tog slut för över fem miljoner år sedan.

Benfyndet betyder att forskarna kan få veta mera om hur miljön såg ut för över fem miljoner år sedan. Bland annat visar mikrofossil som har hittats inne i benet att klimatet som djuret levde i var fuktigt och subtropiskt, mer likt det nuvarande sydeuropa.

Fyndet länge oupptäckt

Mikael Fortelius, som är professor i evolutionspaleontologi vid Helsingfors universitet, säger att fyndet visar att viktiga fossil kan hitts också i Finland.

När benbiten hittades för över femtio år sedan i myllan vid en sommarstuga i Suomusjärvi trodde man att den kom från en mammut. Det är inte helt ovanligt att mammutben hittas i Finland och istället för att bli noggrannare undersökt fick klimpen ligga undanstuvad i ett garage i Esbo i flera decennier. I samband med en flytt togs benbiten till Helsingfors universitet och då fick forskarna upp ögonen för vad kvarlevorna kunde berätta.

- Den här historien lär oss också att även om ett fynd måste vänta länge på att bli undersökt så minskar inte dess vetenskapliga betydelse, så länge det är klart var fyndplatsen låg, säger Mikael Fortelius.

Deinotherium-benet har skänkts till Naturhistoriska centralmuseets samlingar.