Hoppa till huvudinnehåll

Petehärvan: Åklagaren vill se skärpta straff

Pete över Vasa.
Pete över Vasa. Pete över Vasa. Bild: YLE/Rolf Granqvist läkarhelikopter

Då Vasa hovrätt på tisdag tog sig an fallet Pete kretsade argumenteringen kring tre åtalspunkter: Missbruk av förtroendeställning, penninginsamlingsbrott och grovt skattebedrägeri. Åklagaren vill se skärpta straff för de tre som dömdes i tingsrätten.

I tingsrätten stod sex personer åtalade, tre av dem frikändes. För de tre som nu står åtalade i Vasa hovrätt vill häradsåklagaren se skärpta straff. De åtalade vill å sin sida se att hovrätten förkastar åtalen.

De tre åtalade är verksamhetsledaren för stödföreningen för Pete och två styrelsemedlemmar, där den ena även verkat som föreningens kassör och den andra fungerat som sekreterare vid föreningens styrelsemöten.

Österbottens tingsrätt dömde verksamhetsledaren till 1,6 års villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och missbruk av förtroendeställning. De två övriga dömdes till 6 månader villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri.

Inför hovrätten lade åklagaren fram argument för att samtliga tre döms för missbruk av förtroendeställning, för penninginsamlingsbrott och för grovt skattebedrägeri.

Penningkarusell

Åklagaren målar upp en bild enligt vilken verksamheten inom stödföreningen Pete under åren 2007-2009 skulle ha förvandlats till en ren och skär penningkarusell.

För en del av sjuktransporterna skulle stödföreningen betala mervärdesskatt. Enligt ett avtal med skattemyndigheterna betalade föreningen moms för samtliga transporter, men fick senare ansöka om att få 90 procent av pengarna tillbaka.

Vid årsskiftet 2006-2007 lämnade föreningens kassör sitt uppdrag och efter det började föreningen ansöka om hundraprocentig återbäring för mervärdesskatten.

Vasa hovrätt inledde behandlingen av Petehärvan.
Fallet är uppe i hovrätten. Vasa hovrätt inledde behandlingen av Petehärvan. Bild: Yle/Moa Mattfolk Vasa hovrätt,rättegång,räddningshelikopter

Trots upprepade påtryckningar från föreningens redovisningsbyrå att kontrollera förfarandet åtgärdades inte felaktigheterna. År 2009 rekommenderade redovisningsbyrån inte längre ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

Samtidigt beslöt föreningens styrelse anlita att konsultbolag för att samla in mer pengar till verksamheten. Verksamhetsledaren fick lön för att sköta en rad uppgifter inom stödföreningen för Pete, bland annat kontakterna utåt till media och övriga offentliga aktörer.

Dessa uppgifter gav föreningen delvis över till konsultbolaget, trots att konsultbolaget leddes av verksamhetsledaren själv. På så vis fick samma person betalt för samma jobb två gånger. Åklagaren anser att stödföreningen för Pete förlorat stort ekonomiskt på det här upplägget.

Köpte en Mercedes

I åtalsbilden ingår även en bilaffär där stödföreningen först köpte en Mercedes som användes av verksamhetsledaren, som sedermera sålde den vidare till en annan förening som han själv hade grundat.

Enligt åklagaren var affären enbart till ekonomisk nytta för verksamhetsledaren själv och stödföreningen för Pete har än idag inte fått betalt för bilen.

Åklagaren framhåller även att brotten är allvarliga eftersom man drev en förening som skulle vara till allmän nytta och som många österbottningar gav såväl sitt förtroende som sina pengar.

Slumpen, okunskap och god vilja

Försvaret tillbakavisar den bild som åklagaren målar upp och hävdar att god vilja drev stödföreningens verksamhet. Tillsammans vill man se åtalen förkastade, eftersom ingen handlat i ont uppsåt.

För kassörens räkning framhåller försvaret att han lämnade sin post i slutet av år 2006 och därmed inte haft någonting att göra med det felaktiga förfarandet med mervärdesskatten.

Under våren 2007, då frågetecknen kring momsen uppstod, blev den andra styrelsemedlemmen plötsligt långtidssjukskriven och kan därför inte heller hållas som ansvarig.

Samtidigt menar man att verksamhetsledaren inte kan förutsättas ha sådana skattetekniska kunskaper som skulle ha behövts för att förstå att någonting inte var som det skulle med momsbetalningarna.

Vad gäller bilaffären konstaterar försvaret att det i föreningens stadgar ingenstans står att man inte får stöda en annan förening ekonomiskt och att stödföreningen visst skickade räkning för bilen.

Att räkningen aldrig blev betald beror enligt försvaret inte på en vilja från verksamhetsledaren att skada stödföreningen för Pete ekonomiskt.

Slutligen anser försvaret att stödföreningen för Pete haft betydande ekonomisk nytta av att anlita det utomstående konsultbolaget, trots att bolaget leddes av föreningens egen verksamhetsledare.

Konsultbolaget samlade in betydligt mer medel för räddningsverksamheten än vad som betalades ut i form av arvoden och löner, vilket enligt försvaret än en gång visar på den goda vilja som drev verksamheten i stödföreningen.

Vittnen hörs på onsdag

Dagens förhandlingar i hovrätten går vidare så att den skriftliga bevisningen läggs fram, sedan hör man de åtalade och på onsdagen hörs vittnena.

Slutpläderingarna kan komma att hållas först på torsdag.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten