Hoppa till huvudinnehåll

Petehärvan än en gång i domstol

Räddningshelikoptern Pete
Det är drygt sex år sedan räddningshelikoptern Pete slutade flyga. Arkivbild. Räddningshelikoptern Pete räddningshelikoptern pete

Det är drygt sex år sedan räddningshelikoptern Pete slutade flyga. Verksamheten inleddes med österbottningarnas bästa för ögonen i en region med långa avstånd inte minst i skärgården, men slutade i domstol som en komplicerad härva av bedrägeri och skattefusk. På tisdag tar sig Vasa hovrätt an fallet.

I maj 2003 började räddningshelikoptern Pete flyga. Tanken var från början god: Att garantera österbottningarna en fungerande förstavård även i skärgården eller på andra svåråtkomliga platser.

Verksamheten organiserades klart och tydligt. Flygverksamheten fick finansiering av Penningautomatföreningen RAY. Bidraget låg på uppemot 1,7 miljoner euro årligen och gick rakt till Petes stödförening, som såg till att allt löpte.

Den medicinska verksamheten finansierades av Vasa sjukvårdsdistrikt, vilket exempelvis innebar att tillhandahålla en läkare ombord på helikoptern.

Det var stödföreningens uppgift att hålla isär kassorna. Ett villkor från RAY var nämligen att deras pengar fick gå enbart till flygverksamheten.

För många stolar

Någon gång under 2007 eller 2008 gick något fel. Enligt åtalet i tingsrätten började Petes stödförening då delta i betalningen för vården, mot RAY:s villkor. Samtidigt fuskade stödföreningen med bokföringen så att föreningen åtnjöt stora skattelättnader.

Penningautomatföreningen RAY drog in sitt understöd i slutet av år 2009 och följande år slutade Pete flyga då oegentligheterna började rullas upp.

Det visade sig bland annat att verksamhetsledaren för Petes stödförening hade suttit på för många stolar.

Räddningshelikoptern Pete vid Österbottens räddningsverk i Vasa.
Räddningshelikoptern Pete vid Österbottens räddningsverk i Vasa. Bild: YLE räddningshelikopter

År 2008 beslöt stödföreningens styrelse, där verksamhetsledaren var ordförande, att anlita ett externt konsultbolag för att samla in mer pengar till verksamheten. Verksamhetsledaren gavs ansvaret för insamlingen, trots att han även var delägare i konsultbolaget.

Verksamhetsledaren kunde plötsligt lyfta dubbla löner varje månad, drygt 2 000 euro i lön från stödföreningen och kring 8 000 euro ur konsultbolaget.

Advokat Christer Eriksson, som företräder konkursboet efter Pete, beskriver det som inträffade som fartblindhet.

- Till en början kämpade man jättehårt och gjorde ett jättebra jobb, men i något skede började det komma in pengar från alla håll och kanter och i det skedet blev man lite fartblind och ville ha en del av kakan själv, så uppfattar jag det som hänt, säger Eriksson.

Tusentals sidor dokument i tingsrätten

Efter en tre år lång åtalsprövning landade tusentals dokument i Österbottens tingsrätt. Sex personer åtalades, av dem dömdes tre.

Ryggar av styrelsemedlemmarna i stödföreningen för Pete
Fotot taget i början av rättegången i tingsrätten. Ryggar av styrelsemedlemmarna i stödföreningen för Pete Bild: Yle/Sofi Nordmyr stödföreningen för räddningshelikoptern pete

Stödföreningens verksamhetsledare dömdes till villkorligt fängelse i ett år och sex månader för grovt skattebedrägeri och missbruk av förtroendeställning. Han dömdes även till att betala 70 000 euro till Petes konkursbo.

Tillsammans med två styrelsemedlemmar i stödföreningen dömdes verksamhetsledaren även att betala 380 000 euro till skatteförvaltningen.

Tingsrätten förkastade däremot åtalet grovt subventionsbedrägeri. Det innebar att verksamhetsledaren undkom Penningautomatföreningen RAY:s krav på 1,3 miljoner euro i skadestånd.

Tingsrätten ansåg att det inte bevisats att föreningen skulle ha brutit mot bidragsvillkoren som åklagaren påstod.

Långdansen vidare till hovrätten

Då fallet nu dansar vidare till Vasa hovrätt är det efter överklagan från samtliga parter, det vill säga de tre dömda ur stödföreningen, åklagaren, RAY och konkursboet.

Advokat Christer Eriksson har anmält missnöje med två punkter.

- Det gäller ersättning för användning av bil och konsultarvoden för omkring 180 000 euro som har betalats av stödföreningen till verksamhetsledaren och som jag anser att ska återbetalas till konkursboet, säger Eriksson.

Behandlingen i hovrätten väntas ta två dagar, vilket är klart kortare än i tingsrätten. Det beror på att den del av åtalet som gällde bidragsvillkoren och RAY:s krav på skadestånd för grovt subventionsbedrägeri inte kommer upp i hovrätten. RAY har inte överklagat domen på den punkten och såtillvida har en del av tingsrättens dom vunnit laga kraft.

- Jag tycker att det kanske var bra att det gick så eftersom jag tror att avsikterna trots allt var goda, man ville erbjuda österbottningarna en god vård, säger Christer Eriksson.

Pete över Vasa.
Pete över Vasa. Bild: YLE/Rolf Granqvist läkarhelikopter