Hoppa till huvudinnehåll

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män minst i Finland

Gröna grafiska klossar med olika bilder av yrken.
Gröna grafiska klossar med olika bilder av yrken. Bild: Yle Nyhetsgrafik arbete,Jobb (musikstycke),könsskillnader,kvinnor,män,Eurostat

Finland har den minsta skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män i EU, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.

Skillnaden mellan andelen sysselsatta i åldern 20-64 var bara 2,1 procentenheter i Finland i fjol, då EU:s medeltal var 11,6 procentenheter.

Också i Sverige, Lettland och Litauen jobbar en nästan lika stor andel av kvinnorna som männen, medan Malta finns i den andra ändan av skalan. Där är skillnaden 27,8 procentenheter.

Kvinnor i Italien, Grekland och Rumänien har även de betydligt mer sällan ett jobb jämfört med männen.

Exportbranschen hårt drabbad

Skillnaden mellan könen har minskat i Finland de senaste åren, men det är främst tråkiga orsaker som ligger bakom.

– Antalet sysselsatta har minskat både bland kvinnor och män efter år 2008, men betydligt mer bland männen, enligt Merja Kauhanen, som är forskningskoordinator vid Löntagarnas forskningsinstitut.

Det beror på att männen oftare jobbar inom exportbranscherna som har drabbats hårdast av den ekonomiska nedgången.

Många jobb har också försvunnit inom industrin de senaste åren.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes