Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektören vill inte att Toroidion blir ett nytt Billnäs

Superelbilen Toroidion visas första gången upp för allmänheten.
Intresset var stort då Toroidion visades upp för allmänheten för första gången i lördags. Superelbilen Toroidion visas första gången upp för allmänheten. Bild: Yle/Tove Virta toroidion,elbilar,sportbilar,Västnyland,Raseborg

Det gick inte precis som på räls då Olli Muurainen skulle bygga upp ny verksamhet i Billnäs för några år sedan. Nu har superelbilsföretaget Toroidion visat att de gärna etablerar sig i Raseborg. Hur ska det gå den här gången?

- Det är mycket viktigt att försöka hålla kvar Toroidion i Raseborg. De har en ny profil som verkligen representerar något nytt inom teknologiindustrin i hela världen, anser Raseborgs stadsdirektör Tom Simola som ska träffa Pasi Pennanen, vd för Toroidion, under tisdagen (26.4) för att diskutera framtiden.

- Vi ska prata om vad staden kan göra för att trygga förutsättningarna för bolaget att växa här, lokalt, säger Simola.

Tom Simola med Jonas Sundström i förgrunden
Tom Simola pratade med Jonas Sundström på tisdag morgon (26.4, Sundström i förgrunden). Tom Simola med Jonas Sundström i förgrunden Bild: Yle/Maria Wasström tom simola

Olyckliga omständigheter i Billnäs

En annan företagare som jobbat hårt för att etablera sig i staden men tillsvidare misslyckats är evenemangsföretagaren Olli Muurainen som ville renovera Billnäs bruk och bygga upp det till ett konferenscenter.

- Billnäs bruk är ett dåligt exempel så till vida att där var många olyckliga omständigheter.

Evenemangsföretagaren Olli Muurainen bommade hösten 2014 igen bruket. Då hade han tröttnat på det tröga samarbetet med myndigheter och staden Raseborg.

Olli Muurainen som äger Billnäs bruk.
Olli Muurainen år 2013 framför bruket som då renoverades. Olli Muurainen som äger Billnäs bruk. Bild: Yle/ Bubi Asplund fasadsanering,Raseborg,Pojo, Raseborg

Muurainen har då satsat 7 miljoner euro i Billnäs bruk sedan han köpte området år 2008. Från stadens sida såg man då inte att processen skulle ha stannat upp.

Nystart i Billnäs

- Vi måste blir bättre på att hantera vår byråkrati och att engagera människor. Men det handlar också om att hantera människor så att klagomålen minskar. Vi ska göra vårt bästa för att blir mer dynamiska.

Muurainen har nu flyttat till Singapore men har lovat återkomma då allt oklart är uppklarat.

Porten till Billnäs bruk där en röd, stor digital klocka finns.
Olli Muurainen lade hösten 2014 upp en klocka som räknar dagar tills all byråkrati är uppredd. Porten till Billnäs bruk där en röd, stor digital klocka finns. Bild: Yle/Malin Valtonen digital klocka,Raseborg

- Vi måste försöka få en nystart ännu i år med Billnäs bruk. Vi hoppas komma vidare där. Det tillför också mycket nytt i området, med nya besökare och ny verksamhet.

Byråkrati och klagomål har varit orsak till problem i Billnäs, men stadens byråkrati är bara en del av helheten.

- Vi har haft det ganska kämpigt ibland då ny verksamhet velat etablera sig. Det handlar inte bara om staden Raseborg utan också om Nylands förbund eller NTM-centralen som vill krångla lite och tolka strikt ibland, säger Simola.

Mod behövs i Raseborg

En viss risk att hamna i samma fälla finns igen eftersom det handlar om stora förändringar där företaget etablerar sig.Toroidion behöver nämligen inte bara produktionslokaler utan också en testbana.

- Det handlar om produktion och industri så jag hoppas att vi ska få staten med på vår sida både gällande finansiering och också tolkning av gällande planer. På det sättet skulle vi kunna erbjuda utmärkta verksamhetsförutsättningar för företaget, säger Simola.

Han konstaterar att det nu gäller att tänka i nya banor och vara lite modig i Raseborg.

Superelbilen Toroidion.
Gaspedalen i Toroidion. Superelbilen Toroidion. Bild: Yle/Tove Virta toroidion,elbilar,sportbilar,Raseborg,Västnyland

Testbana och teknik öppnar nya möjligheter

Testbanan borde uppskattningsvis vara 3 kilometer lång och ha en raksträcka på cirka 1,5 kilometer. Simola ser att det finns många alternativa platser. Simola ser möjligheter i en sådan bana i Raseborg.

-Den kunde säkert också användas både för det här företaget och för andra aktörer. Om man dessutom kombinerar det här med nya snabba dataförbindelser hit till området så tror jag att vi kan skapa ytterligare möjligheter kring det här området.

Ny teknisk era på kommande

Förutom superelbilar så planerar Toroidion att utveckla nya produkter där deras patenterade teknik kanske kan bli tillgänglig för en större grupp människor.

- Vi går mot en ny era vad gäller teknologi bara vi vågar vara med och aktivt driva de här frågorna.

Bildesigner Pasi Pennanen, vd för Toroidion.
Pasi Pennanen, vd för Toroidion. Bildesigner Pasi Pennanen, vd för Toroidion. Bild: Yle/Tove Virta toroidion,Pennanen,elbilar,sportbilar

Simola ser att stadens roll i det här sammanhanget är att aktivt ordna förutsättningar för Toroidion. Det kan betyda att ordna mark och en eventuell detalj- eller generalplan som möjliggör byggandet. Stadens andel i pengar skulle troligtvis ändå vara blygsam.

- Det handlar istället om att få med nationella statliga finansiärer, sådana som finansierar ny teknologi i vårt land. Exempel NTM-centralen, Tekes och till och EU är aktuella då det gäller ny teknologi.

Pasi Pennanen lyfte tidigare också upp Europeiska investeringsbanken som en möjlig finansiär.

Staden kunde koordinera finansiering

Staden kan ändå ta en nyckelroll då det gäller att koordinera finansieringen.

- Det vill säga vi ska se till att finländska myndigheter och europeiska aktörer kommer samman och ser möjligheterna här.

Han ser att staden borde bli bättre i framtiden just på den här biten.

- Här skulle vi ännu mer än tidigare behöva en organisation och människor i organisationen som jobbar för att skapa nya möjligheter och hämta nya pengar åt företag.

Han hoppas att det från och med hösten ska finnas en liten enhet i staden som jobbar med att kanalisera investeringar till området. Simola poängterar ändå en sådan kunde skapas utan nyrekryteringar.

Superelbilen Toroidion.
Superelbilen Toroidion. Bild: Yle/Tove Virta toroidion,elbilar,sportbilar,Raseborg,Västnyland

Det här är frågor som Novago företagsutveckling också jobbat med för de västnyländska kommunerna? Behövs då inte Novago företagsutveckling för stadens del?

- Inte i nuvarande form. Jag tror knappast att vi helt och hållet genast ska avveckla Novago. Men uppgifterna som Novago sysslar med ska förändras.

Dragkamp mellan Hangö och Raseborg?

Hangö stad har aktivt erbjudit lämpliga områden i Hangö. Blir det nu en dragkamp mellan stadsdirektörerna Tom Simola och Denis Strandell om var Toroidion ska vara i framtiden?

- Nej det tror jag inte, det är företaget som ska avgöra den frågan. Jag tycker att bolaget ska välja den plats som lämpar sig bäst för dess kommande verksamhet.