Hoppa till huvudinnehåll

Vem får delta i Stafettkarnevalen?

Tunga ben hos de som sprungit 3 x 600m.
Tunga ben hos de som sprungit 3 x 600m. Bild: Yle stafettkarneval

Skolorna ska ha rätt att välja vilka elever som får delta i Stafettkarnevalen. Det har Regionförvaltningsverket slagit fast efter vinterns livliga diskussioner om hur man väljer vem som får tävla.

I en rekommendation som Regionförvaltningsverket kommer att ge ut ska det framgå att skolorna själv bestämmer vem som får åka till Stafettkarnevalen. Det centrala är att alla elever ska behandlas jämlikt och att det tydligt framgår i skolornas läroplan hur uttagningar för evenemang utanför skolan görs.

Målet är att alla som vill ska få delta, men från Stafettkarnevalens arrangörers sida är det omöjligt att ta emot alla Svenskfinlands elever.

Hur ser skolorna på att endast de som presterar bäst i uttagningar är de som får delta i ett evenemang?

- Jag tycker inte det är så farligt att ta med (endast) de som har klarat sig bäst. Det finns ju andra tävlingar inom skolan och ibland är det så att vissa har svårare i skolan och är duktigare på idrott och då kan det ge väldigt mycket att få göra det de är duktiga på. Jag ser inget problem i det, säger Pia Bergström, gymnastiklärare vid Kristinestads högstadieskola.

Precis som på många andra håll delas deltagarna från Kristinestad in i lag utgående från resultatet i uttagningarna.

Jag vill vara med i OS och vinna 100 m för herrar men det får jag inte. Jag känner mig diskriminerad av SUL utgående från fysiska egenskaper.― SMS till X3M-studion

Där har det snarare varit ett problem att hitta tillräckligt många löpare för att kunna delta i masstafetten.

Det finns en gräns för hur många lag som hinner delta under de dagar Stafettkarnevalen ordnas. Speciellt för de tre kommande karnevalerna är att de inte hålls på Olympiastadion i Helsingfors, vilket ytterligare begränsar åskådarplatserna.

En finlandssvensk tradition

Vid Grundskolan Norsen i Helsingfors har intresset för årets karneval varit mindre då Stafettkarnevalen undantagsvis ordnas i Vasa. Precis som i Kristinestad har man i Norsen satt ihop sina lag utgående från resultaten i uttagningarna.

- Stafettkarnevalen är så mycket mer än en idrottstävling. Det är en finlandssvensk tradition. Jag brukar säga att alla som vill absolut borde få uppleva karnevalen på ett eller annat sätt. Det är klart att de som är duktiga på att löpa också ska få tävla, men alla ska ges en chans, tycker gymnastiklärare Rasmus Jyry.

Nyligen publicerat - X3M