Hoppa till huvudinnehåll

Ehrnrooths skatteparadismaskin – samarbetade med Mossack Fonseca

Henrik och Georg Ehrnrooth
Henrik och Georg Ehrnrooth Henrik och Georg Ehrnrooth Bild: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Lehtikuva/Martti Kainulainen Georg Ehrnrooth,Henrik Ehrnrooth

De inflytelserika finländska investerarna Georg och Henrik Ehrnrooth har tagit över ett bolag i Luxemburg, som har grundat skatteparadisbolag åt sina kunder i olika delar av världen. LWM erbjuder också sina tjänster till tunga finländska finansnamn som Jorma Ollila och Kari Stadigh.

LWM:s samarbetspartner var länge den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca, därifrån Panamadokumenten läckte. Det var den svenska banken SEB som sålde bolaget till bröderna Ehrnrooth. Nu medger SEB att verksamheten inte i dagens läge uppfyller deras värderingar.

Det Luxemburgbaserade LWM-bolaget, som sedan ett par år tillbaka ägs av de finländska storinvesterarna Georg och Henrik Ehrnrooth, har grundat hundratals bolag åt sina kunder i olika skatteparadis. Det framkommer i en utredning som Yle har gjort.

LWM erbjuder olika administrativa tjänster åt sina kunders bolag. Via de här bolagen förvaltas finländska tillgångar värda hundratals miljoner euro; det visar bolagens bokslut.

Det var ursprungligen svenska SEB-banken som grundade LWM. Det Luxemburgbaserade bolaget har haft tätt samarbete i flera år med advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama. Under de senaste åren har samarbetet minskat. Den läckta informationen från Mossack Fonseca har varit i nyhetsrubrikerna världen över under de senaste veckorna.

Så här fungerar samarbetet med Mossack Fonseca

Panamadokumenten visar att LWM-bolaget har idkat tätt samarbete med advokatbyrån Mossack Fonseca under en lång tid. LWM har åt sina kunder köpt tiotals skatteparadisbolag som grundats av Mossack Fonseca. LWM har också haft ett dotterbolag i Panama. Via det har man skött en del av kundernas affärer.

I praktiken har det gått till så här: Mossack Fonseca grundar ett bolag till exempel på Brittiska Jungfruöarna. Kort efter grundandet har bolaget sålts vidare till LWM, som i sin tur sålt bolagen vidare till sina kunder.

LWM har skaffat eller grundat bolag åt personer som tillhör den finska näringslivseliten. Bland dem finns Nokias tidigare vd Jorma Ollila, Sampo-koncernens chef Kari Stadigh, börsbolaget eQ:s vd Janne Larma och flera representanter för släkten Ehrnrooth. De kunder Yle har nått har understrukit verksamhetens laglighet, men vill inte ställa upp på intervju.

Enligt uppgifter från insiderregistret förvärvade bröderna Ehrnrooth LWM-bolaget sommaren 2014. Georg och Henrik Ehrnrooth tillhör en rik släkt, som länge har haft betydande ekonomisk makt i Finland. De två har betydande ägarintressen i flera finska börsbolag, bland dem modehuset Marimekko, placerings- och kapitalförvaltarbolaget eQ och konsultbyrån Pöyry.

SEB: Verksamhetens laglighet är inte nog, att betala skatter är en hållbarhetsfråga

Yles program MOT avslöjade i april hur Nordens största bankkoncern Nordea har hjälpt sina kunder att grunda hundratals bolag i skatteparadis. SEB:s tidigare dotterbolag LWM verkar ha varit ännu aktivare än Nordea i skatteparadisekonomin.

I praktiken har LWM erbjudit sina kunder likadana tjänster som juristfirman Mossack Fonseca. LWM har skaffat eller grundat bolag åtminstone i Luxemburg, Panama, Brittiska Jungfruöarna och det lilla öriket Niue åt sina kunder. Dessutom erbjuder LWM administrativa tjänster.

Enligt SEB:s chef för Group Compliance Gent Jansson så har kunderna haft olika orsaker för att bilda bolagen.

- Det kan handla om personlig säkerhet om man inte vill att omvärlden ska känna till ens rikedomar. Givetvis handlar det ofta om att man vill ordna sakerna så att skatterna betalas i ett land där skattegraden är förhållandevis låg. Där finns förvisso drag av skatteplanering, säger Jansson.

SEB medger nu att LWM:s verksamhet inte längre uppfyller bolagets värderingar.

- Frågan om hur företag och privatpersoner uppfyller sina skatteplikter börjar i viss mån vara en hållbarhetsfråga. Verksamheten bör definitivt vara acceptabel även ur ett värdeperspektiv och inte bara för att det är lagligt. Av den anledningen skulle vi säkert i dagens läge kommit till den slutsatsen att vi inte skulle ha grundat bolag som LWM. Vi fattade ju för några år sedan beslutet att verksamheten inte fortsätter i SEB:s regi, säger Gent Jansson.

”Vi vill inte hjälpa till med komplicerade företagsstrukturer”

Jansson betonar att de bolag som LWM har förvaltat har verkat närmast i Europa och att man i liten utsträckning utnyttjat andra länder.

- När vi sålde LWM administrerade det ungefär 350 holdingbolag. Över 90 procent av de bolagen fanns i Europa. Vad gäller europeiska holdingbolag så rör det sig närmast om Luxemburg som anses vara ett europeiskt skatteparadis. Jansson förnekar att LWM skulle ha haft bolag av Mossack Fonsecas natur som regelbundna samarbetspartners.

- Vi fick juridisk rådgivning av olika advokatbyråer kring bildandet av företag utanför Europa.

Yle har gått igenom information från Luxemburgs handelsregister mellan 1996-2016. Från den tiden finns nästan 450 bolag som LWM har grundat eller som man förvaltar åt sina kunder i registret.

Merparten av de verkliga ägarna eller förmånstagarna är okända, eftersom de namn som framkommer i handelsregistret är bulvandirektörer som jobbar för LWM. Till exempel en av dem – Eric Leclerc – har varit direktör för hundratals bolag. Till skillnad från Finland så kräver inte lagstiftningen i Luxemburg att man anger vem som egentligen äger bolaget .

Gent Jansson på SEB menar att banken kräver transparens av sina kunder.

- Det ligger inte i vårt intresse att kunderna har alltför komplicerade företagsstrukturer, säger Jansson.

Bröderna Ehrnrooth tiger

Yle ville fråga av bland andra Georg och Henrik Ehrnrooth varför de införskaffade LWM och vad de anser om bolagets verksamhetsmetoder. De avböjde en intervju och ville inte svara på frågor via mejl.

”Jag är inte tillgänglig för en intervju”, konstaterade Georg Ehrnrooth per textmeddelande.

Georg Ehrnrooth är styrelseordförande för LWM. Eric Leclerc som är LWM:s vd samt direktör för hundratals bolag gick inte heller med på att svara på Yles frågor.

”Professionalism gäller alla våra kunder, det må sedan vara privatpersoner eller företag. Bortsett från det som lagen kräver vore det oprofessionellt att diskutera våra kunders angelägenheter på något vis”, svarade Leclerc via mejl.

Han tillade att de nuvarande ägarna, alltså bröderna Ehrnrooth, inte på något sätt kan kommentera LWM:s verksamhet under bolagets tidigare ägare, SEB.

Henrik Ehrnrooth

Henrik Ehrnrooth är en finländsk investerare och affärsman. Han har betydande ägarintressen i flera finska börsbolag. Dit hör investeringsbolaget eQ, Marimekko och Caverion. Ehrnrooth är styrelseordförande i mediekoncernen Otava samt konsultbolaget Pöyry.

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth är en finländsk investerare och ekonomisk påverkare. Han har betydande ägarintressen i flera finska börsbolag. Georg Ehrnrooth är bland annat styrelseordförande i investeringsbolaget eQ.

De rika Wallenbergarna har täta kontakter till släkten Ehrnrooth

LWM:s största kundgrupp är enligt Yles utredning från Sverige. Men i över 20 av bolagen visade det sig att ägarna var finländare. I ungefär hälften av dem är ägarna Georg och Henrik Ehrnrooth.

SEB är en betydande förmedlare av tjänster för förmögenhetsförvaltning i Norden. Bankens största ägare är den inflytelserika Wallenbergsläkten.

Wallenbergarna har i sin tur täta affärskontakter till släkten Ehrnrooth. De båda släkterna förvaltade tidigare sitt ägande i Wärtsilä via ett gemensamt holdingbolag.

Wallenbergarnas bank

  • Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en skapelse av släkten Wallenberg.
  • Banken som vi känner den i dag bildades 1972, men bolagets rötter står att finna på 1800-talet.
  • Luxemburg-enheten grundade banken redan 1973.
  • Wallenbergsläktens investeringsbolag Investor är bankens största ägare med över 20 procents andel.

Skribenter: Tuomas Kerkkänen, Jyri Hänninen, Salla Vuorikoski.

Rättelse 29.4.2016 kl. 15:28: I en tidigare version av artikeln stod felaktigt att släkterna Ehrnrooth och Wallenberg förvaltar sitt ägande i Wärtsilä via ett gemensamt holdingbolag. Detta samarbete upphörde för kring ett och ett halvt år sedan. Svenska Yle beklagar felet.