Hoppa till huvudinnehåll

Engelska magasinet i Hangö hamn får rivas

engelska magasinet i hangö
Engelska magasinets öde är nu klart. engelska magasinet i hangö Bild: Yle/ Robin Holmberg engelska magasinet i hangö

En seg tvist om ett gammalt magasin i Hangö hamn är över. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) säger att Hangö stad hade rätt att ändra detaljplanen så att det så kallade Engelska magasinet inte längre är skyddat.

Domstolen säger att magasinet tveklöst har ett byggnadshistoriskt värde. Men om man bevarar magasinet skulle det hindra utvecklingen av verksamheten i Hangö hamn. Att skydda magasinet är inte mera viktigt än att utvidga och utveckla hamnen, anser HFD.

Magasinet har tidigare fungerat som hamnkontor och är byggt i klassisk stil. Engelska magasinet byggdes på 1920-talet.

I de riksomfattande målsättningarna för områdesanvändningen sägs att man ska säkra utvecklingsmöjligheterna för hamnar av riksintresse. Därför anser Högsta förvaltningsdomstolen att Hangö stad fick ändra detaljplanen för området så att magasinet inte längre skyddas.

Lång process

Helsingfors förvaltningsdomstol behandlade frågan först. Förvaltningsdomstolen ansåg att Hangö inte följde lagen när stadsfullmäktige godkände den nya detaljplanen för Västra hamnen.

Domstolen ansåg att staden inte kunde påvisa att det är just Engelska magasinet som hindrar utvidgningen av hamnen.

Men Hangö stad besvärade sig till Högsta förvaltningsdomstolen. Staden konstaterade bland annat att det blir mycket dyrt att utvidga hamnen så att magasinet bevaras. Dessutom behöver hamnen inte magasinet.

Hangö miljöförening, Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen har varit negativa till en rivning.

I vintras förrättade Högsta förvaltningsdomstolen en syn i området, vilket är ovanligt.

Och nu är beslutet alltså att Högsta förvaltningsdomstolen ger grönt ljus till hamnens utvidgningsplaner i Västra hamnen i Hangö.

Läs mera:

Engelska magasinet i Hangö synades

Högsta förvaltningsdomstolen tog sig en noggrann titt på den omtvistade byggnaden i Västra hamnen. Riva eller bevara? Magasinet är ett svårt mål, säger förvaltningsråd.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland