Hoppa till huvudinnehåll

Fåglar flyger runt stora vindkraftsparker

Två vindmöllor
Arkivbild. Två vindmöllor Bild: Yle/Sofi Nordmyr torkkola vindkraftpark

Stora vindkraftsparker kan utgöra ett mindre hot för fågellivet än enstaka möllor. Det visar forskning som gjorts vid Svalskulla vindkraftspark i Närpes.

Med hjälp av en fågelradar har fåglarnas rörelser omkring vindkraftverken studerats.

- Studien visar att merparten av fåglarna undviker vindkraftverken, säger Jakob Kjellman på konsultbyrån FCG som genomfört studien.

Fåglarna flög över vindmöllorna

Det är första gången man studerat fåglarnas beteende runt vindkraftverk på land i Finland. Fågelradarn hyrdes in från Storbritannien.

Forskningen genomfördes dels under hösten 2014 och dels våren 2015. Man var intresserad av att framför allt se hur flyttfåglarna betedde sig.

- Framför allt de större fåglarna tog mera höjd och flög helt enkelt över vindkraftverken, medan andra väjer runt vindkraftsparken, säger Kjellman.

Naturligtvis flyger det också fåglar mellan vindkraftverken, men det stora flertalet flyger runt.

Jakob Kjellman.
Jakob Kjellman Jakob Kjellman. Bild: Yle/Filip Stén jakob kjellman,Finnish Consulting Group (FCG),vindkraft

Placeringen av möllorna avgör

Det har också visat sig att det spelar stor roll hur vindkraftverken är placerade.

- Generellt verkar de vara farligare för fåglarna ju närmare stranden de är. Om möllorna står på rad utgör de också svåra hinder för fåglarna, säger Kjellman.

Jakob Kjellman säger att på basis av den här forskningen anser han att en "organisk formation" av vindkraftverk fungerar bättre.

- Det är ingen vetenskapligt bevisad slutsats, men så här tror vi, säger Kjellman.

Studien i Svalskulla gjordes eftersom NTM-centralen besvärade sig mot landskapsplanen. Besväret förkastades men enligt Jakob Kjellman ger den här studien vid handen att man borde fortsätta undersöka fåglarnas beteende särskilt runt större vindkraftsparker.