Hoppa till huvudinnehåll

Henriksson: Ser mörkt ut för österbottnisk räddningshelikopter

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson. Anna-Maja Henriksson Bild: Yle/Mattias Fagerholm Anna-Maja Henriksson

Arbetet för att få en räddningshelikopter till Österbotten pågår, men SFP:s Anna-Maja Henriksson vågar inte tro att ens social- och hälsovårdsreformen för med sig någon.

Sedan årskiftet 2009-2010 finns det inte längre någon räddningshelikopter i Österbotten. Minst ett par gånger om året hade man behövt en helikopter, säger chefen för förstavården vid Vasa sjukvårdsdistrikt, Taneli Väyrynen.

Anna-Maja Henriksson, SFP, lämnade i höstas ett skriftligt spörsmål till regeringen i frågan. Något som inte burit frukt ännu. Henriksson har också tagit upp frågan med Juha Rehula (C) som leder social- och häslovårdsformen, men inte heller det har gett resultat.

- Han har ännu inte visat något större intresse, tyvärr, säger Henriksson.

Hon tycker att det är förvånande att Rehula inte tagit till sig justitieombudsmannens utredning om den ojämlika situationen i landet vad det gäller räddningshelikoptrar.

- Nu riktas blickarna mot regeringen, det är där beslutet ska fattas, och det borde göras nu i samband med social- och hälsovårdsreformen, men det ser inte så bra ut nu, säger Henriksson.

- I den bästa av världar skulle vi ha en räddningshelikopter 2019 men personligen är jag inte så optimistisk att jag just nu skulle tro att det blir verklighet.

Upp till regeringen

Anna-Maja Henriksson säger att man på bred front nu arbetar för att Vasa centralsjukhus skulle höra till de tolv sjukhus som ska ha fulljour i och med social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt har man också lyft frågan om en österbottnisk räddningshelikopter.

- Regeringen och ministrarna är medvetna om det här, nu handlar det om deras prioriteringar och val.

- Jag upplever att Rehula personligen inte prioriterar räddningshelikoptrar.

Henriksson menar att han hellre pratar om en heltäckande ambulansservice i hela landet. Hon tror att det till viss del kan bero på att en österbottnisk räddninghelikopter skulle bli för dyr.

- Så får det inte vara, alla medborgare måste behandlas likvärdigt i vårt land.

Möjliga samarbeten

Idag är Österbotten en vit fläck på kartan. De närmaste räddningshelikoptrarna finns i Tammerfors och Uleåborg, på ungefär en timmes flygavstånd. I Västerbotten finns en helikopter i Lycksele på ungefär samma avstånd.

- Det finns orsak för våra myndigheter att utreda om man skulle kunna samarbeta vad det gäller helikoptrar, säger Henriksson.

Hon befinner sig för tillfället i Lappland och berättar att man i till exempel Utsjoki samarbetar över landsgränsen. Där har norska räddningshelikoptrar ryckt ut när det behövts.

- Man borde ta tillvara på gränsöverskridande samarbete när det finns möjlighet till sånt, säger Henriksson.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten