Hoppa till huvudinnehåll

Nordeas intäkter drabbades av låga räntor - förnekar omfattande kundflykt

Nordeas vd
Nordeas vd casper von koskull

Finanskoncernen Nordea uppvisar ett rörelseresultat på drygt en miljard euro för årets första kvartal. Det är nästan en tredjedel sämre än för samma tid i fjol. I delårsrapporten intygar Nordea-chefen att etiska värderingar är viktiga för banken. Samtidigt lockar konkurrenten OP allt fler nya kunder efter den så kallade Panama-läckan.

Nordeas vd Casper von Koskull säger i delårsrapporten att bankens intäkter har pressats av oron på finansmarknaden och de lägre räntorna.

Bankens räntenetto - det vill säga skillnaden mellan vad banken får in på utlånade pengar och vad banken betalar ut för kundernas insättningar - sjönk med 7 procent från fjolåret.

Värderingar och etiska hänsyn är och förblir en integrerad del av affärsmodellen

von Koskull: Etiken viktig för oss

I delårsrapporten vill von Koskull putsa upp Nordeas rykte, som på senare tid lidit av bankens kopplingar till skatteparadis. Enligt en utredning utredning som Yle publicerar i dag har kundernas förtroende för banken minskat.

von Koskull intygar att bankens arbete för stärka regelefterlevnadskulturen inom koncernen är viktigt.

- Värderingar och etiska hänsyn är och förblir en integrerad del av affärsmodellen, säger von Koskull. Som vd tänker jag vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi förblir en trygg och tillförlitlig partner, säger han.

Ett mindre antal kunder har lämnat Nordea i Finland

Nordeas finlandschef Ari Kaperi kommenterade också i dag den oro nyheterna om Panama-läckan har orsakat bland bankens kunder.

- Som man har kunnat läsa i media har vi förlorat några enskilda kunder. Det är beklagligt för vi vill naturligtvis behålla varenda kund. Men det handlar inte om någon större ström av kunder som skulle lämna banken, säger Ari Kaperi.

Också OP-gruppen kom i dag med sin delårsrapport. Där har man under senaste månaderna noterat en klar ökning i antalet nya kunder.

- Vi har fått allt fler kunder sedan början av året, och speciellt i april ser vi en klar ökning. Ökningen är nu 50 procent större än tidigare, säger OP:s Affärsrörelsedirektör för kapitalförvaltningen Karri Alameri.

OP har inte frågat sina nya kunder om de tidigare har varit kunder hos Nordea, men räknar med att den offentliga diskussionen om samhällsvärderingar har påverkat kundströmmarna.

"Många är oroliga"

På Nordea har Ari Kaperi lagt märke till att många kunder har noterat nyheterna om Nordeas kopplingar till skatteparadis.

- Många är mycket oroliga och vill veta mera om de här frågorna. Då presenterar vi fakta och berättar hur vi förhåller till oss de här frågorna och vilka åtgärder banken vidtar.

Nordea har redan tidigare meddelat att banken gör en noggran utredning av sin egen verksamhet, Bankkoncernen kommer också att publicera utredningens resultat.