Hoppa till huvudinnehåll

Huvudförtroendeman: Nedskärningarna kommer att påverka servicen i Korsholm

Korsholms kommun
Korsholms kommun Bild: YLE/Mira Myllyniemi Korsholm,korsholms kommun

På onsdagen avslutades Korsholm kommun samarbetsförhandlingarna. Totalt ska 43,5 årsverken sparas in i år och nästa år. Det är en stor nedskärning som kommer att vara märkbar både för anställda och kommuninvånare, säger huvudförtroendeman Hans Backman.

- Samarbetsförhandlingarna har varit grundliga och omfattande och fördes i god och korrekt anda. Men nedskärningen är stor, totalt ska 50 årsverken inbesparas, säger Hans Backman huvudförtroendeman på FOSU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade.

När förhandlingarna inleddes i mars talades det om 77 årsverken och 3,6 miljoner euro.

- Utgångsläget var ännu dystrare. Men eftersom bokslutet för 2015 var bättre än väntat så kunde kommunstyrelsen justera sparmålet, säger Backman.

Hur många personer som inte får fortsatt avtal och som ska gå i pension är ännu oklart.

- Pensioneringar kan komma att hjälpa upp situationen, men det är ännu inte klart. Vi får ännu avvakta och se hur processen framskrider, säger Backman.

Samarbetsförhandlingarna leder till oro bland de anställda

- Det finns många i personalen som är mycket oroliga, främst de som har visstidsanställningar, säger Backman.

Processen kommer att fortsätta i maj och juni och förtroendemännen kan komma att kallas till samarbetsmöten när det blir fråga om direkta personalnedskärningar.

- Det här är en tvåårig sparkur och det finns ännu många oklara bitar i det hela, säger Backman.

Alla sektorer kommer att drabbas men hälso- och socialvården och bildningen mister mest pengar. På bildningssidan kommer timresurserna att minska. Nerbantningen kommer att påverka servicenivån i kommunen.

- Trycket kommer att öka inom flera sektorer. Det kommer att påverka servicen. Kommuninvånarna, de som blir utan arbete men även den personal som får stanna kommer att känna av den här stora nerskärningen. Men kommunen har samtidigt vissa tankar om hur man kan effektivera servicen, säger Hans Backman.

Alla personalgrupper kommer att informeras under den pågående veckan och nästa vecka.