Hoppa till huvudinnehåll

Toivakka bad riksdagen om ursäkt

Lenita Toivakka
Lenita Toivakkas ursäkt tycks räcka för socialdemokraterna Lenita Toivakka Bild: Yle/ Samuli Holopainen Lenita Toivakka,utrikeshandels- och utvecklingsminister

Fallet Lenita Toivakka, och familjen Toivakkas belgiska holdingbolag, slutbehandlades av allt att döma under riksdagens frågetimme på torsdagen. Varken SDP eller den övriga oppositionen kräver att utrikeshandels- och utvecklingsministern avgår. De hotade inte heller med andra åtgärder.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen tog som väntat upp saken. Gruppordförande Antti Lindtman (SDP) frågade hur Toivakka nu vill kommentera saken. Och fick till svar det väntade; att Toivakka inte i något skede deltog i den operativa verksamheten i holdingbolaget, och inte fattade beslut om att grunda bolaget.

Toivakka erkände sitt ansvar

- Jag förstår givetvis att jag som styrelsemedlem har ett helhetsansvar. Men i bildandet av bolaget har jag inte deltagit, sa Toivakka, och riktade sig till hela riksdagen.

Socialdemokraterna fortsatte utfrågningen, enligt ett maner som är välkänt. Men mest bekanta är väl den här typen av frågor från lågstadiet, då någon ställs längst fram i klassrummet.

- Nu har det framkommit att det som ledamot Timo Harakka (SDP) sade är sant, att ni var styrelsemedlem då bolaget bildades, sa Antti Lindtman.

"Finns det någonting ni vill säga till ledamot Harakka? "

- Finns det nu någonting ni vill säga till riksdagen? Och finns det någonting ni vill säga till ledamot Harakka, frågade Lindtman.

Och föga överraskande tog Lenita Toivakka tillfället i akt att be ledamot Harakka och hela riksdagen om ursäkt för sitt olämpliga språkbruk. Lenita Toivakka bad också om ursäkt för att många har fått en felaktig uppfattning om hennes roll i bolaget.

Och hon upprepade än en gång att hon inte har deltagit i den operativa verksamheten.

Den upprepningen var en gång för mycket för Timo Harakka, som underströk att medverkan i den operativa verksamheten eller inte är en betydelselös sak i sammanhanget. Det centrala är att Lenita Toivakka var styrelsemedlem och ansvarig också för beslut som fattades av verkställande direktören i bolaget, d.v.s. hennes man.

Under frågestunden bedyrade regeringen att principen i alla skatteärenden är att skatter betalas i det land där resultatet görs.

Efter frågestunden meddelade socialdemokraterna att de inte vidtar några övriga åtgärder mot minister Toivakka. Det blir alltså ingen interpellation eller försök att fälla ministern trots felsägningen och trots att svaret i övrigt inte tillfredsställde till 100 procent.

- Ledamot Harakkas rykte är renat, han är ingen lögnare, som minister Toivakka påstod. Det var det viktigaste, sade gruppordförande Antti Lindtman.