Hoppa till huvudinnehåll

Åbo satsar på stadens hjärta

Aura å.
Aura å. Bild: Yle/Lotta Sundström åstranden i åbo

Åbo stad vill höja dragningskraften och trivseln i centrum.

Arbetet med att stärka centrumkärnans livskraft fortsätter nu i form av ett antal spetsprojekt.

Centrala objekt är bland annat området kring Gamla Stortorget, förnyandet av Salutorget och utvecklande av området kring åmynningen och Kakolabacken.

Det ska bli lättare att ta sig fram till fots eller cykla, och även planerna på spårvagnsrutter beaktas då framtidens centrumkärna stakas ut.

Spetsprojekten ska utgöra en bas för jobbet med Åbos nya generalplan.

Åbo stadstyrelse behandlar ärendet på måndag. En arbetsgrupp ska sedan fortsätta jobba med både visioner och konkreta förslag. Arbetet ska utmynna både i snabba och effektiva åtgärder, och långsiktigare planer.

Läs också