Hoppa till huvudinnehåll

Niinistö om Nato: Vi har ingen orsak att ändra på något

President Sauli Niinistö kommenterar terrordåden i Paris i november 2015.
President Sauli Niinistö kommenterar terrordåden i Paris i november 2015. Bild: Yle parisattack

President Sauli Niinistö säger att det inte finns någon ödesgemenskap mellan Finland och Sverige som för dem tillsammans och samtidigt in i Nato.

Han påpekar att bägge länderna fattar sina självständiga beslut i frågan.

- Vi har inget sådant automatiskt gemensamt öde att den ena omedelbart gör lika om den andra besluter sig för att gå med i Nato. Tvärtom, det ser ut som om beslutsprocessen är rätt så komplicerad, sade Niinistö i en intervju för Yle.

Natoutredningen visar att Finland och Sverige gjorde klokast i att ansluta sig tillsammans i fall av anslutning. Finlands ställning blir oskyddad om någondera parten går med allena.

Presidenten står fast vid sin Natoåsikt även efter att ha bekantat sig med rapporten.

- Min ståndpunkt är att vi inte har något behov av att ändra på vår rådande politik, säger Niinistö.

Stor fråga som kräver folkomröstning

Enligt presidenten är beslutet om att ansluta sig till Nato minst lika stort som beslutet att gå med i EU.

- Frågan kräver folkomröstning, slår Niinistö fast.

Sverige kommer inte att ansluta sig till Nato utan folkomröstning. Det är också möjligt att medborgarna i endera landet röstar emot en anslutning även om de politiska beslutsfattarna är för medlemskap.

Presidenten delar rapportens analys om Ryssland; enligt honom präglas Rysslands agerande av oberäknelighet.

Rapporten varnar för att Finland måste vara beredd på hårda motåtgärder från Rysslands sida om Finland besluter sig för att ansöka om Natomedlemskap.