Hoppa till huvudinnehåll

Stödjobb för långtidsarbetslösa försvinner med bolagisering i Jakobstad

Stadsträdgårdens växthus i Jakobstad
Stadsträdgårdens växthus i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,växthus

Om fullmäktige i Jakobstad går in för att bolagisera stödfunktioner i Jakobstad försvinner arbetsplatser för långtidsarbetslösa. Bland annat stadsträdgården i Jakobstad har långtidsarbetslösa på lönelistan men den möjligheten försvinner vid en bolagisering.

Långtidsarbetslösa har fått möjlighet till en rehabiliterande arbetsplats inom bland annat köks-städ- och trädgårdsarbete i Jakobstad. Enligt lagen blir det inte längre möjligt om de här verksamheterna bolagiseras.

Begränsade möjligheter till sysselsättning

Fullmäktige i Jakobstad skall ta förnyad ställning till bolagiseringen av stödfunktioner inom tekniska sektorn den 9 maj. Frågan bordlades vid det senaste mötet. Bolagiseringen har följder för de anställda men den har också följder för stadens möjligheter att sysselsätta långtidsarbetslösa inom de berörda sektorerna.

Socialkoordinator Sanna Vihtola och personaldirektör Rune Wiik i Jakobstad
Rune Wiik och Sanna Vihtola. Socialkoordinator Sanna Vihtola och personaldirektör Rune Wiik i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,socialkoordinator

- Vår möjlighet att placera långtidsarbetslösa blir begränsade i förhållande till nuläget, det är bara att konstatera, säger personaldirektör Rune Wiik.

- De här platserna har varit ganska bra platser och blir det ett bolag kan vi inte använda dem, säger socialkoordinator Sanna Vihtola.

I praktiken kan staden inte placera långtidsarbetslösa överhuvudtaget inom det planerade bolaget och det påverkar också de böter som staden måste erlägga åt staten om sysselsättningen inte kan ordnas.

Jakobstad betalar idag 80-90 000 euro i månaden för den här formen av böter. Böterna är enligt Rune Wiik i storleksordningen 400 euro i månaden för en långtidsarbetslös person som inte är sysselsatt.

Jonas trivs med Benita

Jonas Käldqvist jobbar på stadsträdgården i Jakobstad och trivs bra med sitt jobb och förmannen Benita Herrmans. På sommaren klipper han gräs och på vintern blir det slyröjning. Ifall det blir en bolagisering påverkas hans möjligheter till ett arbete.

- Jag klipper gräs och planterar blommor med Benita, på vintern röjer jag sly och det är ett tungt arbete, men det går det också, säger Jonas Käldqvist.

- Det skulle nog suga om det inte blir nån fortsättning, jag har inga andra planer, det blir nog tomt då.

Jonas Käldqvist gillar att köra gräsklippare
Jonas Käldqvist Jonas Käldqvist gillar att köra gräsklippare Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,jonas käldqvist

Fullmäktige är delat

Fullmäktige i Jakobstad är i princip delat längs längs en höger-vänsteraxel i den här frågan. SFP och KD har varit de synligaste förespråkarna för en bolagisering, vänsterpartierna är emot.

SFP har avgörandet i sin hand i den här frågan och det finns också en intern splittring i partiet men den syns inte så klart utåt. SFP:s gruppledare Owe Sjölund har i en tidigare intervju sagt att det viktiga nu är att få bolagiseringen genom fullmäktige, detaljerna kommer senare.

Mona Vikström (SFP) lade ner sin röst i stadsstyrelsen när bolagiseringen avgjordes med minsta möjliga marginal. Ifall hon hade sagt nej, hade utgången blivit en annan. Hon är fortfarande tveksam och vill inte ännu avslöja hur hon tänker rösta i fullmäktige den 9 maj.

- Många i SFP gruppen ifrågasätter bolagiseringen men majoriteten vill inte diskutera frågan, de har åsikter men orkar inte ta diskussionen, säger Mona Vikström.